Staffing Solutions voor de Digitale Wereld

De leidende intermediair voor professionals in ICT en Digitale Transformatie. Sinds 1997 stevig geworteld in de ICT-wereld.

Nieuwsbericht, Maastricht 23 februari 2023

Logo Maastricht UMC+

IT-dienstverlener Hinttech Staffing helpt de komende jaren om het applicatielandschap van Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) te vernieuwen. Het MUMC+ gunde de aanbesteding aan Hinttech Staffing, als één van de drie leverende partijen binnen de raamovereenkomsten. 

MUMC+ wil in 2025 tot de koplopers in Nederland behoren als het om digitalisering van de zorgverlening gaat. Om dat doel te bereiken zal de afname voor IT-consultants de komende jaren toenemen, mede ook door de aanschaf en implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat dit jaar start.

Specialistische IT-functies

Hinttech Staffing werkt in dit traject intensief samen met o.a. Beter Healthcare, Centric en SDB Professionals. Het consortium onder leiding van Hinttech Staffing won de aanbesteding die komende jaren de IT-specialistische functies binnen MUMC+ gaan invullen. De raamovereenkomst die partijen sloten heeft een looptijd van maximaal vier jaar. Naar verwachting zal MUMC+ bij deelnemende partijen voor een groot volume aan gespecialiseerde IT-functies afnemen.

Koploper

“We helpen MUMC+ de komende 4 jaar graag bij haar ambitie om koploper te worden in Nederland,” zegt Hinttech-directeur Richard Jansen. “Om de ambitie van MUMC+ te realiseren, zijn de beste experts uit de markt nodig,” aldus Jansen. “Hinttech zorgt al meer dan 20 jaar voor de bemensing van projecten met de beste experts, ook in de krappe arbeidsmarkt van vandaag. We zien het partnerschap met MUMC+ dan ook als kroon op ons werk.”

Hinttech wint aanbesteding IT-inhuur MUMC
Hinttech wint aanbesteding IT-inhuur MUMC