Test expert

  • ICTU
  • Den Haag
  • 8 uur per week
  • Onbekend
  • 26 oktober 2017 - Onbekend
  • 12 oktober 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

Profiel

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.


De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.


De tools die de afdeling gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, Team Foundation Server, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.


Voor één van haar opdrachtgevers voert ISR een oplossingsvoorstelfase uit op het domein BRZO. Doel van deze voorfase is om op globaal niveau het ontwerp van de te realiseren oplossing te beschrijven, op functioneel, technisch en infrastructureel niveau, inclusief alle kwaliteits- en beveiligingseisen.


Voor deze voorfase zijn we op zoek naar een testexpert die ruime ervaring heeft met het opstellen van een master test plan en het uitvoeren van Product Risico Analyses in samenwerking met stakeholders. De expert die we zoeken heeft ervaring in testaanpak en inrichting in een geautomatiseerde testomgeving. Het gaat om een deeltijd opdracht van ca. 1 dag in de week.


Gewenste profiel

We zoeken een testdeskundige met uitgebreide ervaring met het schrijven van een MasterTestPlan. De gezochte deskunidge kan in samenwerking met meerdere stakeholders acceptatiecriteria opstellen, kan risico analyses opzetten en uitvoeren, en is gewend om in SCRUM teams te opereren.

Eisen en Wensen

Eisen

De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante en courante test werkervaring met:

- Bepalen teststrategie voor de diverse testsoorten, opstellen en uitvoeren van een MTP;

- Uitvoeren van Product Risico Analyses;

- Opstellen van SMART acceptatie criteria in samenwerking met Product Owner en/of stakeholders;

- Geautomatiseerd testen


Tot slot beschikt de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden, en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen


- Kennis en ervaring met functioneel-, systeem- en integratietesten van (enterprise) (web-)applicaties;


- Kennis en ervaring met functioneel-, systeem- en integratietesten van applicatiekoppelingen / webservices;


- Kennis van DevOPS


- Ervaring met het werken in Scrum-teams