Functioneel Ontwerper-Tester

  • ICTU
  • Den Haag
  • Onbekend
  • Onbekend
  • 16 oktober 2017 - Onbekend
  • 5 oktober 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties.
De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen".
Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen.
De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid".
Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

Profiel

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.

De tools die de afdeling gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, Team Foundation Server, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.

Voor één van haar teams is ISR op zoek naar een functioneel ontwerper met ruime ervaring als tester die in de oplossingsvoorstelfase, in samenspraak met de business-architect, en product owner een GFO en procesmodellen realiseert. Indien de oplossingsvoorstelfase tot een “go” voor de realisatiefase leidt, ligt het in de bedoeling dat de kandidaat doorstroomt naar het Scrumteam om daar vervolgens (voor 32-40 uur in de week) als tester aan de slag te gaan.We zoeken een hands-on functioneel ontwerper / functioneel tester met uitgebreide ervaring in testautomatisering en een gedegen technische achtergrond, die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. Kennis en ervaring met berichtuitwisseling op basis van SOAP en SAML is vereist. De ideale kandidaat heeft hier ruime ervaring mee en weet van de uitdagingen die hierbij komen kijken. Daarnaast is kennis en ervaring gewenst met het testen van webapplicaties.

Eisen en Wensen

Eisen:
• Minimaal 7 jaar ervaring in softwareontwikkeltrajecten, bij voorkeur in een gelijksoortige rol.
• Minimaal 2 jaar ervaring met Agilesoftwareontwikkeling, bij voorkeur conform Scrum.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante en courante werkervaring met:
• Functioneel ontwerpen van (web)applicaties.
• ISO 25010.
• Functioneel-, systeem- en integratietesten van complexe (enterprise) (web)applicaties.
• Functioneel-, systeem- en integratietesten van complexe applicatiekoppelingen / webservices.
• Ontwerpen en/of testen van berichtuitwisseling op basis van SOAP en SAML.
• Public Key Infrastructure (CA, CRL, Certificaten) i.c.m. versleutelde en of digitaal ondertekende berichten.
• TMap.
• Het afleiden van logische en fysieke testgevallen.
• Tooling, waaronder bijvoorbeeld: SoapUI, Protractor en Selenium Webdriver.
• Agile-testen.

Wensen:
• Ervaring met RUP, UML en use-cases.
• Ervaring met het opstellen van koppelvlakdocumenten voor webservices.
• Ervaring met het organiseren van gebruikersworkshops.
• Ervaring met het opstellen van user-stories.
• Aantoonbare ervaring met XML.
• Kennis van en ervaring met JIRA.
• Aantoonbare ervaring met testen binnen een Continuous Integration / Delivery omgeving (ervaring met Git/Jenkins/Docker is een pré).
• Aantoonbare ervaring/inzicht om op basis van specificaties zelfstandig logische en fysieke testgevallen op te stellen.
• Aantoonbare ervaring met OpenSSL en Java keytool of vergelijkbare tooling voor het maken en opslaan van certificaten en sleutels.
• Aantoonbare ervaring met Scrum.