Ontwerper WEB-Java

  • Belastingdienst
  • Apeldoorn
  • 36 uur per week
  • Onbekend
  • Onbekend - Onbekend
  • 13 september 2017

Functieomschrijving

Op basis van de Generieke Aangifte Applicatie (GAA) wordt momenteel een applicatie voor het teruggaafproces dividendbelasting (TDI) ontwikkeld. Niet Vpb-plichtige Nederlandse rechtspersonen (bv pensioenfondsen) kunnen de dividendbelasting niet verrekenen met de vennootschapsbelasting en kunnen deze alleen terugkrijgen via een verzoek om teruggaaf. Hierdoor ontstaat een liquiditeitsnadeel ten opzichte van een vrijstelling die direct wordt toegepast. Via wetgeving is voor deze groep lichamen een inhoudingsvrijstelling geïntroduceerd, dit project zal deze functionaliteit gefaseerd gaan ontwikkelen:

1. Inrichten van een proces voor het aanvragen van de inhoudingsvrijstelling en het afgeven van een kwalificatiebeschikking.

2. Het inrichten van een administratie van kwalificatiebeschikkingen.

3. Digitaliseren van het aangifteproces waarin de inhoudingsvrijstellingen gaan worden toegepast.

De komende periode zal hiervoor een Agile ontwikkelteam worden ingericht van 5-6 personen. Besloten is om te starten met een functioneel ontwerper en vervolgens het team verder uit te breiden.

Eisen en Wensen

• Functioneel ontwerpen van componenten en koppelvlakken.

• Kennis van cliënt en server components

• Kennis van bouwblokken

• Werken met services

• Kantoor en fabriekstaken

• Ervaring met raakvlakken (GAA, O&M, ECM, ARC etc.)

• Constructief samenwerken binnen het Scrum-team en met andere teams.

• Gevraagd en ongevraagd adviseren.

Businesskennis:

• Kennis van Aangifteprocessen is een pré.

Expertise:

• Aantoonbare ervaring als ontwerper.

• Heeft ervaring met Agile werken (Scrum) en SAFe.

• Heeft kennis van concern- en domeinvoorschriften (MTHV’s).

• Heeft kennis van XML / XSD.

• Heeft kennis van gegevensmodellering

• Ervaring met werken met use cases

Vakkennis overig:

• Heeft kennis en ervaring met GIT / JIRA / Confluence

Persoonlijke vaardigheden:

• Communicatief, verantwoordelijkheid nemen, analytisch, flexibel, stress bestendig, leergierig.