Senior Java Ontwikkelaar

  • ICTU
  • Den Haag
  • 40 uur per week
  • Onbekend
  • 21 augustus 2017 - 31 december 2017
  • 9 augustus 2017

Functieomschrijving

Goede uitwisseling van informatie tussen partijen in de vreemdelingenketen is essentieel voor een goede uitvoering. Het Topberaad Vreemdelingenketen (overlegorgaan van het topmanagement) is verantwoordelijk voor de organisatie van deze informatie-uitwisseling. Het Topberaad Vreemdelingenketen wordt daarin ondersteund door de directie Regie Vreemdelingenketen.

De directie Regie Vreemdelingenketen streeft naar een situatie waarin de informatie-uitwisseling tussen de partners in de vreemdelingenketen volledig digitaal kan plaatsvinden en er snel betrouwbare informatie beschikbaar is over de bedrijfsvoering in de gehele keten. Hiertoe voert zij onder andere het beheer op een aantal centrale voorzieningen binnen de vreemdelingenketen.

In 2016 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van die centrale voorzieningen waardoor medewerkers in de vreemdelingenketen ‘realtime en online’ de beschikking te hebben over een integraal beeld van de vreemdeling. Het betreft de verzameling gegevens over een vreemdeling die een medewerker nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie en waarover hij mag beschikken. In eerste instantie beperkt dit vreemdelingbeeld zich tot een beperkte doelgroep. In 2017 wordt een opschaling van het gebruik van deze voorziening voorzien (andere gegevens, bredere doelgroep).

Daarnaast is er in 2016 een generieke terugmeldvoorziening vreemdelingenketen ontwikkeld. Deze wordt door de directie Regie Vreemdelingenketen in beheer genomen. Met behulp van deze voorziening kunnen ketenpartners uit de vreemdelingenketen elkaar informeren over gerede twijfel bij de juistheid van een gegeven. Deze voorziening dient ter ondersteuning van een traject om de kwaliteit van gegevens binnen de vreemdelingenketen te verbeteren.

Het applicatiebeheer en de verdere opschaling en uitbreiding van deze twee centrale voorziening(en) wordt gedaan door een Scrum team. Het scrum team bestaat uit een hooggekwalificeerde groep professionals vanuit de ontwerp-, ontwikkel- en test discipline. Het team maakt deel uit van de afdeling Ketenvoorzieningen binnen de directie Regie Vreemdelingenketen. Het technisch beheer is belegd bij het Shared Service Center-ICT.

Profiel

Voor dit scrum team zijn wij op zoek naar een ervaren java ontwikkelaar, ter vervanging van een van de huidige ontwikkelaars..

De werkzaamheden zullen volgens Scrum worden uitgevoerd. Dat betekent dat gewerkt wordt met korte risico gedreven iteraties (sprints), daily stand ups, backlogs etc. Er is een fulltime Product Owner met meerdere jaren ervaring in de Vreemdelingenketen en mandaat vanuit de ketenpartners. De Product Owner treedt op als eerste aanspreekpunt namens de betrokken partijen richting het scrumteam.

De afdeling Ketenvoorzieningen bestaat verder uit beheerders van overige centrale voorzieningen en specialisten op het gebied van metadata, proces- en informatieanalyse, architectuur, informatiebeveiliging & privacy, implementatie en communicatie. De afdeling wordt geleid door het hoofd Ketenvoorzieningen.

Eisen en Wensen

De ideale medewerker is een ervaren software ontwikkelaar met agile ervaring, die gewend is te werken in een klein en hoogwaardig team van professionals. Een echte doener, die tegelijk zowel oog heeft voor detail als het grote plaatje. Hij/zij moet in staat zijn in korte tijd een productiewaardig systeem op te leveren en te onderhouden; doelgericht. Daarbij is hij/zij in staat om prettig samen te werken met (ontwikkelteams van) aangesloten ketenpartners. Iemand die eigenlijk een beetje overgekwalificeerd is, maar omdat de anderen ook zo goed zijn met het team in een korte tijd een topprestatie zal neerzetten.


Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:

- Flexibel

- Innovatief

- Pragmatisch

- Doelgericht

- Communicatief

- TeamspelerEisen

1. Universitair werk/denkniveau

2. Beschikt over uitstekende kennis en inzicht in de laatste theoretische en technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied softwareontwikkeling met Java: weet eerste ideeën/concepten te vertalen in bruikbare ontwikkelstrategieën;

3. Heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van service georiënteerde architecturen;

4. Heeft meer dan 4 jaar ervaring met het realiseren van complexe voorzieningen;

5. Heeft ervaring met het ontwikkelen binnen open source communities en/of complexe samenwerkingsverbanden met meerdere ontwikkelpartijen;

6. Heeft aantoonbaar meer dan 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van voorzieningen in Java waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie webservice/ web interface.

7. Beschikt over een eigen laptop met noodzakelijke software.