Systeembeheerder met o.a. TFS, Jenkins, SQL en VMWare ervaring

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Marktconform
 • 14 augustus 2017 - 31 december 2017
 • 8 augustus 2017

Functieomschrijving

Omschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.


De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem


De tools die de afdeling gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, Team Foundation Server, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.


Voor één van haar teams is ISR op zoek naar zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder (.Net). Naast gedegen technisch kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben én liefst ervaring met het werken samen met teams in een Agile-SCRUM-omgeving.


Het landschap in beheer door het scrumteams ondersteunt de inspectiedienst van SZW, CIBG (registerbeheerder) en SZW en DUO (project Continue Screening kinderopvang) met hun dagelijkse werkzaamheden.


Eisen en Wensen

Minimaal 3 jaar ervaring met:

 1. Windows Server 2012 en Active Directory - installatie, configuratie en beheer
 2. Installatie en configuratie automatiseren met Powershell / Powershell DSC scripts
 3. VMWare ESXi 5.x - virtuals deployen en templates aanmaken / beheren

Wensen

 • Aantoonbare ervaring met SQL Server - installatie en configuratie

 

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met IIS installatie en configuratie

 

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met Team Foundation server 2013 - 2017 - Installatie, configuratie en beheer

 

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met Jenkins – configureren

 

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend