Senior Adviseur Informatiestelsel Zorg / CIO Office

 • ICTU
 • Den Haag
 • 24 uur per week
 • Onbekend
 • 17 juli 2017 - 31 december 2017
 • 6 juli 2017

Functieomschrijving

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (het ministerie van VWS, Den Haag),

de Directie Informatiebeleid van VWS, i.c. CIO Office, een Senior Adviseur

Informatiestelsel Zorg/CIO office. De Directie Informatiebeleid van VWS. i.c. CIO Office, is volop in beweging en krijgt langzaam maar zeker vorm.

Tijdens dit proces wordt gebruik gemaakt van ICTU kennis en ervaring om één en ander goed op de rails te zetten. In het licht van diverse actuele vraagstukken wordt extra ondersteuning gevraagd, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Het nieuwe CIO office denkt met de beleidsdirecties mee over, en kijkt mee, naar nieuwe inhoudelijke beleidsvoorstellen vanuit I perspectief. Ook vanuit de gedachte dat grote trajecten onderhevig zijn aan interne én externe afspraken (denk daarbij o.a. aan het BIT). Doel hiervan is om de uitvoering van projecten te verbeteren, het CIO-advies richt zich op inhoud en aanpak van het project. VWS is op korte termijn op zoek naar ondersteuning hierbij op senior niveau.

Daarnaast is op een aantal thema’s procesbegeleiding op seniorniveau wenselijk. Bijvoorbeeld onderwerpen als cybersecurity en operationalisering Wet cliëntenrechten hebben een extra steun in de rug nodig om deze trajecten op inhoud verder op orde te krijgen, als ook de afstemming met het veld te trekken.

Daarmee zijn de taken van de senior adviseur:

 1. Adviseren over mogelijke i-aspecten van diverse beleidsvoorstellen binnen en buiten VWS;
 2. In samenwerking met interne medewerkers gericht uitbrengen van CIO-adviezen/oordelen;
 3. Trekkerschap en procesbegeleiding (met kennis van zaken) van I- gerelateerde beleidstrajecten, zoals financiering infrastructurele kosten (gespecificeerde toestemming, Medmij).

Profiel

 • Ervaring met I- audits en –toetsen;
 • Informatie-inhoudelijk sterk, analytisch sterk;
 • Contactueel sterk, in staat om tot op bestuurdersniveau medewerking te krijgen;
 • Adviseren en verbinden op strategisch en bestuurlijk niveau;
 • Grote mate van zelfstandigheid en kan goed omgaan met flexibiliteit;
 • Kan de ontwikkelingen in de zorg vertalen naar consequenties voor de informatievoorziening;
 • Kan de informatie-ontwikkelingen in de zorg met elkaar in verband brengen en vertalen naar een hoger aggregatieniveau;
 • Goed thuis bij de overheid en partijen in de zorg (cure en care)

Eisen en Wensen

Eisen

 1.  Aantoonbaar ervaring met zorginformatievoorziening;
 2.  Aantoonbaar ervaring met (departementale) beleidsadvisering;
 3.  Aantoonbaar ervaring met strategische advisering bij overheidsorganisaties;
 4.  Aantoonbaar ervaring in verschillende zorgsectoren (curatief, langdurige zorg, GGZ, eerstelijnszorg, etc.)

  

Wensen

Ervaring met advisering over, en uitvoeren van, projectmanagement op specifieke zorginformatie vraagstukken

30%

 •  >= 7  jaar én meerdere projecten in meerdere organisaties in de zorg  =10 punten
 •  >=5 - 7 jaar én meerdere projecten in meerdere organisaties in/ met de zorg  = 7 punten
 • >=2 – 5 jaar meerdere projecten in/met de zorg =5 punten
 • < dan 3 jaar ervaring in/met  de zorg = 2 punten 
 • Geen aantoonbare ervaring =  0.
 

Ervaring met (zelfstandig) strategisch adviseren op het gebied  van ICT en informatie

20%

 • Ervaring binnen/ met meerdere thema’s binnen meerdere organisaties, inclusief departementaal = 10 punten
 • Ervaring binnen een organisatie maar meerdere thema’s = 7 punten
 •  Ervaring binnen één organisatie op meerdere inhoudelijke onderwerpen = 5 punten
 • Ervaring binnen één organisatie = 3 punten
 • Geen aantoonbare ervaring =  0.

Aantoonbaar (schriftelijk en mondeling) communicatief vaardig.

20%

Beoordeling vindt plaats aan de hand van bij te voegen voorbeeld. Bij voorkeur betreffende strategische advisering op bestuurlijk niveau in de zorg

 

Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

30%