Business analist DTV

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 5 juni 2017 - 31 december 2017
 • 29 mei 2017

Functieomschrijving

Achtergrond

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een taakorganisatie die valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De DT&V is de terugkeerorganisatie van Nederland. De DT&V regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

De DT&V maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen. De organisaties in de vreemdelingenketen hebben afgesproken de onderlinge informatie-uitwisseling te digitaliseren, zodat medewerkers real time online beschikking hebben over een beeld van de vreemdeling. De organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van de processen en bijbehorende informatievoorziening in de eigen organisatie.

In het kader van de ondersteuning in het project ketentransacties wordt gezocht naar een business analist (1 fte) die werkzaamheden kan uitvoeren bij DT&V ten behoeve van digitaal werken in de vreemdelingenketen.

Opdracht

De vreemdelingenketen heeft tot doel om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners te digitaliseren. Om dit te bereiken is binnen de vreemdelingenketen een ketentransactie analyseproces ingericht. Met alle ketenpartners worden ketentransacties geanalyseerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe de ketentransacties het beste gedigitaliseerd kunnen worden. Deze voorstellen moeten worden getoetst bij de betrokken organisaties en de impact moet worden bepaald.

Voor DT&V zijn we opzoek naar iemand die de ketentransactieanalyses binnen DT&V kan uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat de juiste onderdelen van de organisatie betrokken zijn en dat het draagvlak binnen de organisatie wordt vergroot. De Vreemdelingenketen heeft een aantal centrale voorzieningen voor het uitwisselen van zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens (documenten). Het is van belang dat de business analist een goede afweging kan maken tussen de verschillende mogelijkheden in relatie tot werkprocessen en ICT binnen DT&V. Ook kan het zijn dat werkprocessen bij verschillende locaties geharmoniseerd moeten worden.  De business analist die we zoeken zal samen met de co√∂rdinator van DT&V uitvoering geven aan deze werkzaamheden.

Werkzaamheden

De business analist wordt gevraagd de volgende werkzaamheden uit te voeren en producten op te leveren:

 • -  Informatie verzamelen t.b.v. analyse ketentransacties;
 • -  Deelnemen aan analysesessies;
 • -  Bepalen van de impact van digitaliseringsvoorstellen op het primaire proces, de ICT-systemen en op de afdeling planning & control (in verband met monitoringsinformatie);
 • -  Concept digitaliseringsvoorstellen inhoudelijk afstemmen met het primaire proces;
 • -  Voorstellen doen van de optimalisatie van werkprocessen die een relatie hebben met de uitwisseling van gestructureerde informatie;
 • -  Waar nodig het harmoniseren van werkprocessen binnen verschillende locaties van DT&V;
 • -  Beoordelen van digitaliseringsvoorstellen van andere business analisten (zowel van ketenpartners als Directie Regie Vreemdelingenketen);
 • -  Vertegenwoordigen van DT&V in diverse overleggen.

Profiel

De gezochte business analist inventariseert in samenspraak met materiedeskundigen van DT&V de nieuwe werkprocessen in het kader van digitaal werken. Ook bepaalt hij/zij de impact van de nieuwe werkprocessen.

Om deze werkzaamheden uit te voeren zijn we op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

 • -  Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden die in staat is om in samenspraak met de co√∂rdinator en materiedeskundigen de betrokken werkprocessen te inventariseren, te harmoniseren en vast te leggen in het kader van digitaal werken. Je kunt acteren op strategisch en tactisch niveau, maar je weet ook zaken te operationaliseren;
 • -  Een klantgerichte, ondernemende en professionele instelling;
 • -  Ervaring met het bepalen van de impact van digitaliseringsvoorstellen op het primaire Proces, het ICT-systeem en de monitoringsinformatie;
 • -  Werkervaring in projecten met een ICT-component;
 • -  Ervaring in procesmodellering en gegevensanalyse;
 • -  Goede mondelinge en  schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over de volgende competenties beschikt:

 • -  Organisatiesensitiviteit
 • -  Omgevingsbewustzijn
 • -  Samenwerken
 • -  Flexibiliteit
 • -  Contactgerichtheid
 • -  Analytisch

Eisen en Wensen

Eisen

 1. WO werk- en denkniveau
 2. Meer dan drie jaar aantoonbare werkervaring met het analyseren en vastleggen van processen binnen de overheid
 3. Meer dan vijf jaar aantoonbare werkervaring in projecten met een ICT-component.


 

Wensen

 • Wens 1

 • Ervaring met projecten op het gebied van digitalisering van dossiers en digitaal werken
 •  

 • 20%

 • 0 punten: minder dan 3 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 3 en 4 ervaring
 • 8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 5 jaar ervaring
 •  

 • Wens 2

 • Ervaring met het analyseren en vastleggen van werkprocessen
 •  

 • 20%

 • 0 punten: minder dan 3 jaar ervaring
 • 4 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 5 jaar ervaring
 •  

 • Wens 3

 • Ervaring met het bepalen van de impact van digitalisering op de organisatie (zowel op het primaire proces als op de ICT)

 • 15%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 2 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 2 en 4 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 4 jaar ervaring
 •  

 • Wens 4

 • Ervaring binnen de vreemdelingenketen (Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken) in het algemeen en/of met de betrokken organisaties Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst,  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Nationale Politie in het bijzonder
 •  

 • 5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 6 punten: ervaring bij 1 van de bovenstaande organisaties
 • 8 punten: ervaring bij 2 of 3 van de bovenstaande organisaties
 • 10 punten: ervaring bij meer dan 3 van de bovenstaande organisaties.
 •  

 • Wens 5

 • Werkervaring binnen (overheids)ketens
 •  

 • 5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen 1 jaar en 3 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 3 jaar ervaring
 •  

 • Wens 6

 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 •  

 • 15%

 • Hoe beter in staat om dit te realiseren hoe hoger de score, maximaal 10 punten.
 • Beoordeling van deze wens zal met name plaatsvinden op basis van het selectiegesprek met kandidaat. Kandidaten worden uitgenodigd op basis van wens 1 t/m 5 en prijs. Kandidaten die niet worden uitgenodigd zullen daarmee ook niet op dit onderdeel worden beoordeeld.


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20%