Logisch ontwerper Migratie

 • ICTU
 • Den Haag
 • 32 uur per week
 • Onbekend
 • 22 mei 2017 - 31 december 2017
 • 15 mei 2017

Functieomschrijving

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten:

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere een Architectuur en Ontwerpteam waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen en voorzieningen om tijdens het migratie- en implementatietraject met de huidige gegevensset en voorzieningen te kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie, Test en Validatie team en een klein PMO-team.
 2. Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Binnen het project O&R is men op zoek naar een logisch ontwerper die het A&O team komt ondersteunen.

Projectomschrijving

De periode van overgang van het huidige GBA-stelsel naar het BRP stelsel wordt geduid als de duale periode. De duale periode begint zodra de initiële vulling van de BRP vanuit GBA‑V is voltooid en eindigt op het moment dat de laatste deelnemer aansluit op de BRP. In de duale periode maken drie Logische ontwerpen (LO) deel uit van de systeembeschrijving. Naast het LO Migratie zijn dat het LO GBA en het LO BRP. Het LO Migratie is daarnaast ook een naslagwerk, zowel tijdens de duale periode als in de periodes daarvoor en daarna.

Het LO Migratie beschrijft zaken die specifiek zijn voor de duale periode. In de duale periode is een deel van de deelnemers –gemeenten en de minister voor het register niet-ingezetenen- in hun rol als bijhouder en afnemer nog aangesloten op de GBA en zijn de andere deelnemers al aangesloten op de BRP.

Na het begin van de duale periode zal de bijhouding en de gegevensverstrekking in en vanuit de BRP plaatsvinden. In de duale periode is er een Logisch Ontwerp nodig dat de interactie beschrijft tussen het GBA-stelsel en het BRP-stelsel en beschrijft wat het effect van die interactie is voor deelnemers die in de duale periode nog op de GBA zijn aangesloten. Ook beschrijft het LO Migratie wat de verschillen zijn tussen het GBA-stelsel en het BRP-stelsel. Deelnemers moeten die verschillen kennen. Ze moeten die kennis hebben voordat ze overgaan van het GBA-stelsel naar het BRP-stelsel en die kennis gebruiken bij het aanpassen van hun administratieve systemen en processen. Ook na de overgang zal die kennis soms nodig zijn. Dat is ook de reden dat (een deel van) het LO Migratie ook na de duale periode als naslagwerk beschikbaar zal blijven. 

Eerste publicatieversies van het LO BRP en LO Migratie zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld via www.operatiebrp.nl

De inhoud van het LO Migratie is vooral gericht op de leveranciers die systemen voor gebruikers van de centrale voorzieningen BRP bouwen voor het bijhouden van gegevens in de BRP of het verwerken van de geleverde informatie uit de BRP.

Wat is geen onderdeel van de opdracht?

 • ·         De logisch ontwerper ontwerpt en specifieert zelf niet. Hij/zij gebruikt het basismateriaal van de Migratievoorzieningen en vertaalt dit naar goed leesbare, duidelijke en consistente teksten.
 • ·         Het LO Migratie beschrijft de ‘technische’ werking van de migratievoorzieningen en hoe dit werkt in relatie tot de koppelvlakken. De vertaling naar functionaliteit en/of wat dit voor de eindgebruikers betekent wordt uitgewerkt in de aangesloten systemen.

Profiel

Het project is op zoek naar een collega die voor langere tijd deel kan uitmaken van het team dat gezamenlijk schrijft aan het Logisch Ontwerp Migratie. Hij/zij is een getalenteerde, enthousiaste schrijver die een sterk analytisch vermogen combineert met bevlogenheid en ervaring. De Logisch Ontwerper is in zijn/haar rol van Logisch Ontwerper (mede)verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van de inhoud van het LO Migratie en de bijhorende bijlagen. Dit doet hij/zij door het bundelen van vooral technische informatie uit de andere disciplines binnen het programma Operatie BRP en het omzetten ervan in teksten voor het LO Migratie.

De Logisch Ontwerper wordt binnen het team A&O onderdeel van een leuk en informeel LO-team.

Kennis en vaardigheden:

 • -          Goede taalbeheersing en uitstekende schrijfvaardigheden;
 • -          Goed inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen van het LO BRP;
 • -          Heeft het vermogen om zich in korte tijd veel details eigen te maken maar ook om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden;
 • -          Is in staat complexe technische documentatie, concepten en specificaties te vertalen en in heldere en begrijpelijke taal te verwoorden, over te brengen en te illustreren aan de hand van begrijpelijke diagrammen;
 • -          Weet daarbij rekening te houden met formuleringen van wettelijke bepalingen; 
 • -          Heeft bewezen affiniteit met techniek, eventueel aangevuld met ervaring met het schrijven van technische ontwerpen, documentatie en handboeken;
 • -          Heeft gedegen kennis van het GBA stelsel (eis);
 • -          Heeft bij voorkeur kennis van de elektronische overheid en het stelsel van basisregistraties;
 • -          Is specifiek deskundig op het gebied van burgerzaken/publiekszaken;
 • -          Is een sterk conceptueel denker;
 • -          Is sterk omgevingsbewust;
 • -          Is een teamspeler, maar kan ook goed alleen werken;
 • -          Is resultaatgericht.
 • -          Aantoonbare kennis en ervaring met de Basisregistratie personen is een pré.

Eisen en Wensen

Harde (!) eisen:

 1. Academisch werk/denkniveau;
 2. Heeft tenminste 5 jaar ervaring in rol als GBA/BRP specialist;
 3. De kandidaat voldoet aan de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
 4. De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 5. Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

Opleiding en certificering

15%

Hoe meer en/of hoger de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

40%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen des te hoger de beoordeling.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

25%

Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.


Kandidaten met een gemiddelde score (over alle wensen) van minder dan 6, worden niet verder in behandeling genomen.

Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20%