Projectleider Softwareontwikkeling

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 15 mei 2017 - 30 juni 2017
 • 8 mei 2017

Functieomschrijving

De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) van ICTU verzorgt een totaaloplossing op het gebied van Agile Scrum softwareontwikkeling voor ICTU -projecten waarbinnen software wordt ontwikkeld. ISR richt zich op projecten die zich kenmerken door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden en wettelijke verplichtingen.

Voor één van haar grotere projecten is ISR op zoek naar een Senior Projectleider Software Ontwikkeling (ook wel aangeduid als Software Delivery Manager), kortweg Projectleider. De Projectleider zal onderdeel uitmaken van een Alliantie met DICTU en RvIG, waarbij nauw wordt samengewerkt in een kernteam specifiek gericht op de inbeheername en doorontwikkeling van de BRP (project Inrichten ICT Dienstverlening BRP). De projectleider in deze context is verantwoordelijk voor het onderdeesoftware ontwikkeling cq. applicatieontwikkeling, waarbij uiteindelijk één of meerdere Scrum teamvoor de doorontwikkeling van de applicatie (de BRP) binnen de Strategische Alliantie moeten worden opgezet, incl. de daarbij behorende processen, waaronder het beheer van de applicatiecode (versiebeheer).

Initieel zal de Projectleider gedurende 2 maanden (met optie op verlenging), i.s.m. DICTU t.b.v. opdrachtgever RvIG, in kaart brengen hoe de toekomstige doorontwikkeling (software) van de BRP kan worden vormgegeven. Dit betreft m.n. planvorming, alsmede periodiek tussentijdse onderzoeken (due diligence / GAP analyse) naar wat er in dit kader potentieel aan software ontwikkeling op de Alliantie afkomt en wat dit qua transitie betekent om dit goed te laten landen.

Profiel

De kandidaat is een Senior Projectleider Software Ontwikkeling met ervaring in politiek gevoelige omgevingen en kan goed het overzicht bewaren over alle aspecten van het project. Het betreft een zeer groot project met de nodige risicos. Je hebt een duidelijke visie op, en ervaring m et, software ontwikkeling in brede zin: software architectuur, kwaliteit, security maar ook Agile / Scrum en ontwikkelstraten. Je geeft leiding aan het projectteam en stemt af met de kwaliteitsmanager, alsmedhet Kernteam tBRP. Agile ervaring is een must en als je gecertificeerd S crum master bent is dat een pré.

Taken & Verantwoordelijkheden i n algemene zin, behelzen:

 • •    Leiding geven aan projectteam / agile aansturen van ontwikkelteam(s);
 •     Vaststellen (en doorontwikkelen) van de roadmap vertaald naar een planning op hoofdlijnen voor de te realiseren product(en) i.s.m. de opdrachtgever;
 •     Leveren van project resultaten (potentially shippable product) volgens een Agile methodiek voor softwarerealisatie, waarbij proces (Retrospect) en product (Demo / Review) in voorspelbare iteraties worden geëvalueerd i.s.m. scrum team, productowner en kwaliteitsmanagement;
 •     Borgen van een passend kwaliteitsniveau cf. een kwaliteitsaanpak van toepassing bij de realisatie van de producten i.s.m. kwaliteitsmanagement en architecture owner;
 •     Sourcing (op- en afschalen van resources, incl. aannemen / afvloeien / vervangen projectmedewerkers) i.s.m. de projectsecretaris;
 •     Bewaken en optimaliseren van de productiviteit, zonder in te boeten op een passend kwaliteitsniveau i.s.m. scrum master, delivery support en kwaliteitsmanagement;
 • •    Voeren van (positief) kritische functioneringsgesprekken als daartoe aanleiding bestaat;
 • •    Coördineren van softwarerealisatie gerelateerde impactanalyses (i.g.v. significante impact);
 •     Continu helder communiceren met de projectomgeving (communicatie & synchronisatie), teneinde iedereen op hetzelfde informatieniveau te brengen / houden (gedeeld beeld), alsook de verwachtingen voortdurend te managen t.a.v. tijd, geld, scope en kwaliteit;
 •     Aantoonbaar in control (<> compliant) zijn cf. een normenkader afgeleid van een kwaliteitsaanpak i.s.m. kwaliteitsmanagement;
 • •    In algemene zin managen van tijd, geld, scope en kwaliteit (incl. vaststellen follow-up acties bij
 • (voorzienbare) afwijkingen / knelpunten);
 • •    Managen van risicos en of aandachtspunten en waar nodig verder brengen naar de juiste gremia (incl. vaststellen evt. risico reducerende maatregelen)
 • * Verbinden van mensen en organisaties, teneinde een optimale delivery flow te realiseren. 

Eisen en Wensen

Eisen

De ideale kandidaat heeft:

 1. Prince 2 Practitioner certificering, alsmede Scrum master certificering;
 2. 5+ jaar ervaring in enterprise software ontwikkeling;
 3. 3+ jaar ervaring met het zelfstandig plannen/organiseren en aansturen van ontwikkelteams tot 15 man;
 4. 3+ jaar recente ervaring (afgelopen 6 jaar) met het ontwikkelen van Java EE applicaties;
 5. 2+ jaar ervaring met Agile software ontwikkeling, bij voorkeur cf. Scrum (expert op Agile-gebied);
 6. 1+ jaar ervaring met het aansturen van Scrum teams;
 7. ervaring met (technische) projectleiding in politiek gevoelige organisaties, bij voorkeur binnen de rijksoverheid;
 8. ervaring als (technisch) projectleider met het samenwerken met beheerorganisaties (binnen de overheid);
 9. goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen

Heeft kennis van en of ervaring:

met kwaliteitsgerichte aansturing (ISO25010), incl. security standaarden;

10%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring, des te hoger de beoordeling.

als softwarearchitect in een grote organisatie ;

10%

 

met beheerprocessen en servicemanagement cf. ITIL, ASL, BISL;

10%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring met genoemde technologieën, des te hoger de beoordeling.

Diepgang kennis en ervaring:

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen en opdrachten

30%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen en opdrachten, des te hoger de beoordeling.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

30%

Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren , des te hoger de beoordeling.
Gewicht prijs bij beoordeling is 10%