Senior Java developer

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 15 mei 2017 - 31 december 2017
 • 4 mei 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem

De ISR-projecten worden ondersteund door een aantal supportteams en –diensten, te weten een technisch beheer team, een innovatieteam, een databaseteam, Jirasupport, performancetesten en beveiligingstesten.

Als onderdeel van haar projecten heeft ICTU ook verschillende productieomgevingen in beheer die draaien op een eigen infrastructuur.

Voor één van haar teams is ISR op zoek naar een senior Java ontwikkelaar. Dit team voert de doorontwikkeling uit van het Stelsel van Inspectieviews. Inspectieviews ondersteunt de inspecteurs van verschillende inspectie-instanties bij hun dagelijkse werkzaamheden, door inspectieresultaten vanuit verschillende bronsystemen op een eenduidige manier inzichtelijk te maken. In 2017 wordt gewerkt aan een nieuwe release waarbij veel technische verbeteringen worden doorgevoerd in de software op basis van een verbeterd informatiemodel. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het Stelselteam ILT (Functioneel Beheer) en DICTU (Hosting/Technisch Beheer).

Profiel

Naast gedegen technische kennis moet de persoon goede communicatieve kwaliteiten hebben én significante ervaring met het werken in een software ontwikkelomgeving. De kandidaat beschikt over goede analytische vaardigheden en denkt proactief mee over de doorontwikkeling van Inspectieviews. De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van de totale teamplanning. De kandidaat is in staat om zelfstandig releases te implementeren in de omgevingen van ICTU en het Technisch Beheer te ondersteunen bij de installaties op de omgevingen van DICTU.


De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring  met:

 •    het ontwikkelen van complexe softwaresystemen in java;
 •    het ontwikkelen van webservices in java (SOAP en/of Rest)
 •    het ontwikkelen volgens design-patterns en ontwerpprincipes;
 •    front-end ontwikkeling
 •    Relationele databases
 •    Applicatieservers
 •    Unit testing
 •    Ervaring met kwaliteitsgericht ontwikkelen (kandidaat kan uitleggen wat de kwaliteitsattributen van een softwareproduct zijn)

De kandidaat heeft  daarnaast minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring met:

 •    JPA / Hibernate
 •    XHTML, CSS, Javascript
 •    Spring
 •    Linux
 •    continuous integration (bij voorkeur met  Jenkins)
 •    kennis van OWASP top 10 en toepassen van secure programming 

Bij voorkeur kennis van en ervaring met:

 • - Het werken in SCRUM-teams
 • - JAX-WS
 • - React / AngularJs2
 • - XML, XSD, XSLT
 • - JSF
 • - JBoss
 • - SOLR
 • - Selenium
 • - Docker

Eisen en Wensen

Eisen

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring  met:

 1.    het ontwikkelen van complexe softwaresystemen in java;
 2.    het ontwikkelen van webservices in java (SOAP en/of Rest)
 3.    het ontwikkelen volgens design-patterns en ontwerpprincipes;
 4.    front-end ontwikkeling
 5.    Relationele databases
 6.    Applicatieservers
 7.    Unit testing
 8.    Ervaring met kwaliteitsgericht ontwikkelen (kandidaat kan uitleggen wat de kwaliteitsattributen van een softwareproduct zijn)

  De kandidaat heeft  daarnaast minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring met:
 9.    JPA / Hibernate
 10.    XHTML, CSS, Javascript
 11.    Spring
 12.    Linux
 13.    continuous integration (bij voorkeur met  Jenkins)
 14.    kennis van OWASP top 10 en toepassen van secure programming


Wensen

 • Aantoonbare ervaring met scrum
 •  

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met JAX-WS
 •  

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met React / AngularJs2
 •  

 • 15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met XML, XSD, XSLT

 • 5%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met JSF
 •  

 • 5%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met JBoss

 • 5%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met SOLR

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met Selenium

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare ervaring met Docker

 • 5%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25% (Het project is budgettair gelimiteerd. Een niet passend tarief / te hoge tariefstelling kan een reden zijn om niet tot gunning over te gaan)