Interactieontwerper

 • ICTU
 • Den Haag
 • 16 uur per week
 • Onbekend
 • 15 mei 2017 - 30 juni 2017
 • 3 mei 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.De ISR-projecten worden ondersteund door een aantal supportteams en –diensten, te weten een technisch beheer team, een innovatieteam, een databaseteam, Jirasupport, performancetesten en beveiligingstesten.Voor het project Bronhouderportaal Basisregistratieondergrond is ISD op zoek naar een interactieontwerper. De verwachting is dat in het vervolg van de opdracht meerdere projecten ondersteund gaan worden en het aantal uren inzet daarmee ook gaan toenemen, een en ander in onderling overleg. De interactieontwerper ontwerpt en toetst het ontwerp aan de hand van onder meer sessies met eindgebruikers op verschillende plekken in het land.Naast gedegen kennis over ontwerp (ervaring, tools en technieken) en onderzoek (methodes en ervaring), moet de persoon ook communicatief sterk zijn én significante ervaring met het werken in een Agile-omgeving.

Profiel

De kandidaat is een ervaren Interactieontwerper die ervaring heeft met zowel het ontwerpen als het toetsen ervan bij eindgebruikers. De kandidaat heeft bij voorkeur het toetsen (interviewen) bij eindgebruikers in een guerillalab setting uitgevoerd. De kandidaat weet de wensen vanuit de verschillende groepen stakeholders en eindgebruikers om te zetten in een gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerp. Ervaring met doelgroeponderzoek, persona's en klantreizen, voor gebruik in het ontwerpproces zou goed bij deze uitvraag passen.

De kandidaat is gewend in een multidisciplinair team te opereren en is in staat vanuit zijn inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten. De kandidaat kan technisch ook de layout verzorgen van de frontend en heeft bij voorkeur ervaring met de Rijkshuisstijl (www.rijkshuisstijl.nl). De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken.

De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van de totale Scrum Sprintplanning.


De verwachting is dat in het vervolg van de opdracht meerdere projecten ondersteund gaan worden en het aantal uren inzet daarmee ook gaat toenemen, een en ander in onderling overleg

Eisen en Wensen

Eisen

De kandidaat heeft aantoonbaar relevante en courante werkervaring met:

 1. ·         Het ontwikkelen van responsieve webinterfaces;
 2. ·         Ervaring met het uitvoeren van gebruikersonderzoek
 3. ·         Ervaring met het begeleiden en coördineren van usabilityonderzoek
 4. ·         Ervaring met verschillende vormen van UX/usability testmethodes
 5. ·         Ervaring met HTML(5), CSS(3),
 6. ·         Twitter Bootstrap of een ander front-end framework
 7. ·         LESS en/of SASS
 8. ·         aangeboden kandidaat levert link(s) naar portfolio / github account


Wensen

Werken in politiek gevoelige overheidsomgevingen

 

10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Ervaring met het uitvoeren van gebruikersonderzoek

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Ervaring met het begeleiden en coördineren van usabilityonderzoek

20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Ervaring met verschillende vormen van UX/usability testmethodes

15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Kennis van en ervaring met JavaScript en AngularJS (of ander MVW framework)

 

15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20% (Het project is budgettair gelimiteerd. Een niet passend tarief / te hoge tariefstelling kan een reden zijn om niet tot gunning over te gaan)