Senior technisch consultant SAS Technical Lifecycle Management (TLM)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 1 juni 2017 - 31 december 2017
 • 8 mei 2017

Functieomschrijving

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren is een publieke taak. ICTU heeft hiervoor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) opgezet met ruim 200 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de BRP en tot het opsporen van adresfraude. Dat is belangrijk, want fraude mag niet lonen.

Onderdeel van het project is het analyseren en selecteren van hoogwaardige signalen, zodat de beschikbare capaciteit voor het doen van adresonderzoek efficiënt en effectief ingezet kan worden. Het Informatie Knooppunt (IKP) is de centrale plek waar informatie wordt ontvangen, verrijkt, geanalyseerd, en doorgezet naar de afnemers. Het IKP heeft twee jaar in experimentele opzet haar aanpak beproefd waarbij is bewezen dat deze taken doelmatig, zorgvuldig en op transparante wijze worden ingevuld. Onlangs heeft het IKP geïnvesteerd in het analytisch platform SAS, waarmee deze taken op professionele wijze kunnen worden ingericht.

Voor het operationaliseren van het SAS analytisch platform  

is het IKP op zoek naar een SAS Technisch Lifecycle Management consultant. De SAS TLM consultant gaat de uitdaging aan om de SAS analytische software optimaal in te voeren in het IT landschap en de beheersorganisatie van het IKP. Het gaat om een inhoudelijk technische functie waarbij het ICTU optimaal geadviseerd en gestuurd wordt in relatie tot zijn IT landschap en beheerorganisatie. De nadruk van de werkzaamheden liggen op het installeren en beheren van de SAS software en bijbehorende technische infrastructuur. Hiertoe ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:

 • - Het voorbereiden van de IKP omgeving, gevolgd door de installatie van de SAS software. 
 • - Het beheren van SAS applicaties. 
 • - Het oplossen van problemen op SAS installaties en infrastructuur, volgens een gestructureerde aanpak (ITIL) 
 • - Het overdragen van vakinhoudelijke kennis aan collega’s en teamgenoten 
 • - Testen van programma’s en infrastructuur 


Daarnaast worden vraagstukken opgepakt als invullen van de gewenste beveiliging, verbeteren  van de performance en de inrichting van de beheerprocessen rondom de SAS software. Je werkt daarbij samen met projectmanagers en collega’s  van het IKP om een optimale klanttevredenheid te realiseren.  Binnen het IKP werk je samen met
een DI specialist, drie data analisten, BI front end specialist en een procesbeheerder.  Zij definiëren de wensen en behoeften. De database beheerders en de huidige IT-specialisten zijn jouw vaste sparringpartners.

Profiel

Jij hebt ervaring en passie voor IT. Je hebt uitgebreide kennis van onderwerpen als ITIL, Release Management en Technical Lifecycle Management. Je hebt veel ervaring met Linux en Windows. Je hebt een analytisch denkvermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, communicatief sterk in spraak als in schrift. Je streeft naar een hoge kwaliteit van jouw werk. Je bent in staat om klantbehoeften te vertalen naar een implementatieplan. Je bent gedreven om SAS technologie-gerelateerde problemen binnen de omgeving aan te pakken en komt met creatieve oplossingen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en denkt mee in het realiseren van de ambities van het IKP.

Eisen en Wensen

 1. Een afgerond Technische opleiding: Informatica, Bedrijf Informatie Technologie
 2. Kennis en ervaring met implementatie van SAS fraud framework
 3. Kennis van Java, Tomcat, Apache, IIS, Linux, UNIX en Windows
 4. Ervaring met het oplossen van problemen en issues op bovenstaande installaties
 5. Ervaring met het installeren en beheren van minimaal  één complexe SAS omgeving
 6. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen

 

ervaring als SAS TLM consultant

 

25 %

 • ≥ 5 jaar = 10 punten
 • < 5 jaar > 3 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

Kennis en ervaring met software installatie binnen een Rijksoverheid Data Center (ODC)

15 %

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • < 3 jaar > 2 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Ervaring met solution architectuur en het ontwerpen van technische infrastructuren binnen diverse IT omgevingen. 

20 %

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • < 3 jaar > 2 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Beschikt over ITIL kennis om klanten te adviseren over beheeractiviteiten. 

15%

 • 3 jaar = 10 punten
 • < 3 jaar > 2 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

 

 


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25%