Technisch Beheerder

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 24 april 2017 - 30 september 2017
 • 11 april 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem

De ISR-projecten worden ondersteund door een aantal supportteams en –diensten, te weten een technisch beheer team, een innovatieteam, een databaseteam, Jirasupport, performancetesten en beveiligingstesten.

Als onderdeel van haar projecten heeft ICTU ook verschillende productieomgevingen in beheer die draaien op een eigen infrastructuur.

Binnen het supportteam technisch beheer is de ISR op zoek naar een technisch beheerder. Deze persoon zal meedraaien in het team van de drie huidige technische beheerders. Naast gedegen technisch kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben én significante ervaring met het werken in een software ontwikkelomgeving.

Profiel

De kandidaat is een ervaren IT beheerder met een gedegen technische achtergrond die gewend is in een multidisciplinair team te opereren en in staat is vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten zoals ontwerp, technisch onderzoek c.q. analyse, onderhoud, installatie en configuratie van de systemen. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring met het werken en beheren van productieomgeving. De kandidaat beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken. 

De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van de totale teamplanning.

Eisen en Wensen

Eisen

De kandidaat heeft aantoonbaar relevante en courante werkervaring met:

 1.     Minimaal 5 jaar ervaring met technisch beheer van networking.
 2.     Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met security producten (firewalls, intrusion detection)
 3.     Aantoonbaar 3 jaar ervaring met Linux (CentOS/RedHat)
 4.     Aantoonbaar 3 jaar ervaring met VMWare vSphere
 5.     Aantoonbare ervaring met werken in projecten


Wensen

 • Werken in politiek gevoelige overheidsomgevingen
 •  

 • 15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare beheer kennis van Microsoft Windows Servers. Installatie, configuratie en troubleshooting.
 •  

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare kennis van PKI SSL certificaten. Techniek, aanvraag en revoken.

 • 10%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Aantoonbare kennis van VPN oplossingen op basis van L2TP/SSL en IPSec.

 • 20%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Ervaring met configureren van routing protocollen. RIP/OSPF/BGP
 •  

 • 25%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20% (Het project is budgettair gelimiteerd. Een niet passend tarief / te hoge tariefstelling kan een reden zijn om niet tot gunning over te gaan)