Testtool ontwikkelaar (klantspecifieke tooling)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 24 april 2017 - 31 december 2017
 • 13 april 2017

Functieomschrijving

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken  – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten:

1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) heeft onder andere een Integratie en Testteam (I&T) ingericht. Dit team  is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de test- en toets-activiteiten op basis waarvan kan worden vastgesteld of de gerealiseerde functionaliteit voldoet aan de specificaties en in de praktijk bruikbaar en inpasbaar is. De testen van het team worden grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd.

Naast het I&T-team kent project O&R ook een Architectuur & (Logisch) Ontwerp Team, een Bouw & Testteam en een klein PMO team.

2. Het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Binnen het project O&R is men voor het Integratie en Testteam op zoek naar een testtool ontwikkelaar voor het uitbouwen en het technische en functioneel onderhoud van de tooling die op dit moment in gebruik is voor geautomatiseerde testuitvoering. Daarnaast wordt van de testtool ontwikkelaar gevraagd om het technisch beheer van de infrastructuur en applicaties (op de testomgevingen) op zich te nemen

Profiel

Het I&T-team gebruikt een testtool die op maat gemaakt is om de BRP te testen. De testtool ontwikkelaar wordt onderdeel van dit team. De taken van de ontwikkelaar zijn op hoofdlijnen in tweeën te delen:

 • ·    Onderhoud en doorontwikkeling van bestaande testtool. (80%)
 • ·    Beheer van testomgevingen (i.s.m. beheerorganisatie) inclusief daarop te- en geinstalleerde BRP applicatie (20%)

De kandidaat heeft een project-attitude dat wil zeggen dat hij / zij nadrukkelijk opereert vanuit het projectbelang en de prioriteiten van het project.

Voor het uitbouwen zoeken we iemand die in staat is om functionele wijzigingen pragmatisch om te zetten in technische oplossingen. Een techneut die met de functionele testers meedenkt om het functionele testproces zoveel mogelijk en zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te automatiseren.

De werkzaamheden van de technisch beheerder zijn:

 • ·    Technisch en functioneel beheer van de testtooling
 • ·    Doorontwikkelen van de functionaliteit van de tool naar behoefte van het testteam
 • ·    Installeren van de BRP software (iedere sprint o.b.v. Docker images)
 • ·    Technische ondersteuning bij het gebruik van test-omgevingen (In de logs kijken, trouble shooting)
 • ·    Communicatie met technisch beheer
 • ·    Communicatie met scrumteams over de techniek

De toolontwikkelaar valt hiërarchisch en functioneel onder de teamlead Integratie en Test die de prioriteiten van de werkzaamheden bepaalt.

Eisen en Wensen

Harde eisen:

 1. Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze minimaal HBO niveau heeft en bij voorkeur een technische opleidingsrichting als Informatica/ICT
 2. Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze beschikt over minimaal 4 jaar relevantie kennis van en ervaring met:
  - Linux
  - Bash
  - angularJS frontend framework
  - SQL (PL/pqSQL is een pré)
 3. De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 4. Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Pré

De kandidaat beschikt verder over ruime kennis van en ervaring met:

 • ·         HTML/CSS
 • ·         Java
 • ·         XML/XSL
 • ·         soap/rest webservices
 • ·         Het bouwen en onderhouden van tools voor geautomatiseerde testuitvoering
 • ·         Het beheren van technische omgevingen voor complexe applicaties en het beheren en monitoren van deze applicaties;
 • ·         Het installeren en beheren van applicaties gebaseerd op Docker en Docker Swarm.
 • ·         Docker Swarm clustering en scheduling concepten.
 • ·         Het beheren van processen / batchjobs.
 • ·         Testmethodieken zoals TMap of ISTQB
 • ·         Het acteren in of ten dienste van complexe tijd-kritische projecten.

Wensen

Opleiding en certificering

15%

Hoe meer relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling. Minimale score bedraagt 0 punten, maximale score is 10 punten.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

35%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen en met de genoemde tools des te hoger de beoordeling. Minimale score bedraagt 0 punten, maximale score is 10 punten.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

30%

Hoe langer de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling. Minimale score bedraagt 0 punten, maximale score is 10 punten.

Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20%