Senior Adviseur iBAG

 • ICTU
 • Den Haag
 • 16 uur per week
 • Onbekend
 • 1 maart 2017 - 31 december 2017
 • 20 februari 2017

Functieomschrijving

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, (IenM, Den Haag), een ervaren Senior-adviseur met kennis van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Het ministerie van IenM, Directoraat-Generaal Ruimte en Water, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, is beleidsverantwoordelijk voor de coördinatie van de Nationale Geoinformatie Infrastructuur (NGII). De BAG is een van de belangrijke onderdelen van deze NGII, waarvoor het ministerie verantwoordelijk is. Ook is de BAG een belangrijk onderdeel van het nationale stelsel van basisregistraties en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Het ministerie werkt samen met haar partners, zoals Kadaster (beheerder Landelijke Voorziening BAG en secretaris van het BAG BAO), Geonovum ((geo)standaarden), VNG/KING, en bronhouders en afnemers, aan de doorontwikkeling van de BAG: ‘BAG 2.0’ genoemd.

Uit de wetsevaluatie van de BAG is naar voren gekomen dat de regelgeving zich meer op de kwaliteit van de registratie ten behoeve van het gebruik moet richten en ruimte moet bieden voor doorontwikkeling van de registratie. Doel van BAG 2.0 is dan ook om de BAG-regelgeving meer toekomstbestendig te maken door de wet meer dan nu te beperken tot hoofdzaken, en details meer in lagere regelgeving te regelen. Daarnaast bedoelt het nieuwe wetsvoorstel de regelgeving, en daarmee ook het toezicht, meer toe te spitsen op de werkelijke kwaliteit van de registratie, in plaats van procedurele regels.

In het kader van BAG 2.0 wordt per 2018 gewijzigde wet- en regelgeving geïntroduceerd en wordt nadere documentatie en een implementatietraject ontwikkeld.  Meer inhoudelijke  informatie vindt u op de websites van IenM: www.basisregistratiesIenM.nl of van het Kadaster: www.kadaster.nl/BAG.

Naast de ontwikkeling van BAG 2.0, wordt er thans ook nagedacht over de verdere doorontwikkeling van de basisregistraties in het stelsel, gericht op meer integratie en synergie (bijv. tussen BAG en BGT).

ICTU levert aan dit traject een inhoudelijke bijdrage ICTU is sinds de opbouw van de BAG betrokken bij de invoering en implementatie.

Profiel

De beleidsadviseur dient met name een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en implementatie van BAG 2.0, en daarnaast mee te kunnen denken aan de verdere doorontwikkelingen. De belangrijkste activiteiten betreffen de begeleiding van de beleidspolitieke procedures van de verschillende onderdelen van de ontwikkeling van BAG 2.0, in samenspraak met projectleider, en de beleidsjurist.

Concreet gaat het hier bijvoorbeeld om het opstellen van een implementatie/kwaliteitsnormen document, in samenspraak met BAG-team van IenM en Kadaster (de overall projectleiding van de implementatie van BAG 2.0 ligt bij het Kadaster). Maar ook om het bijstellen van de nieuwe Catalogus BAG (na adviesronde BAG BAO en VNG) en participeren in het team dat een praktijkhandreiking en aanvullende documentatie gaat opstellen. Hierbij is het van belang dat de adviseur de verbinding van de praktijkhandreiking (verantwoordelijkheid Kadaster) naar de formele Catalogus en wet- en regelgeving (verantwoordelijkheid IenM) bewaakt. De beleidsadviseur moet het verhaal van BAG 2.0 tijdens verschillende bijeenkomsten en workshops kunnen uitdragen.

De beleidsadviseur wordt gevraagd mee te denken in de inhoudelijke doorontwikkeling op de korte (afstemming issues BAG-BGT bijvoorbeeld) en middellange termijn (bijv. doorontwikkeling basisregistraties in samenhang).

Gewenste profiel

 1. Goed thuis in de digitale overheid (bekend met partijen/ stakeholders), zie ook punt 6;
 2. Is gewend om zelfstandig te opereren met behoud van contact met het team en de projectleider;
 3. Goede communicator en stukken schrijver;
 4. Ruime kennis en ervaring, zowel op operationeel-, inhoudelijk-, als op beleidsniveau van de BAG. Kandidaat is aantoonbaar een expert op BAG-gebied en heeft kennis van de praktijk van de BAG bij bronhouders en afnemers. Kandidaat kan deze kennis en ervaring toepassen vanuit verschillende perspectieven (inwinning, gebruik, kwaliteit); Verzocht wordt dit aan te geven in de motivatie.
 5. Kandidaat heeft kennis en ervaring met wet – en regelgevingsprocessen en kennis van de ontwikkeling van ‘BAG 2.0’, de wijziging van de wet en onderliggende regelgeving en documentatie, die naar verwachting per 1 januari 2018 van kracht zal worden, en kan bijdragen aan deze regelgeving, documentatie en implementatie;
 6. De kandidaat kan als adviseur/uitdrager van nieuwe BAG-regelgeving optreden in bv. workshops en bijeenkomsten voor bronhouders en afnemers en kan een bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van de BAG (BAG 3.0, en ‘doorontwikkeling in samenhang’ (bijv. stroomlijning met de BGT). Kandidaat is een uitstekende teamspeler en kan goed samenwerken met stakeholders als: Kadaster, Geonovum, VNG/KING en gemeenten.

Eisen en Wensen

Eisen

Eis 1: Academisch werk- en denkniveau;

Eis 2: Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;

Eis 3: Communicatief vaardig:

Eis 4: Startdatum uiterlijk 1 maart 2017, voor zeker 2 dagen per week;

Eis 5: Beschikbaar zijn tot en met 31 december 2017.

Wensen

Weging

Criteria

Goed thuis in de digitale overheid en heeft ervaring met stakeholders als: Kadaster, Geonovum, VNG/KING en gemeenten.

5%

>= 5 jaar ervaring = 10 punten

>= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten

< dan 3 jaar ervaring = 2 punten

Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Kandidaat heeft kennis en ervaring met wet – en regelgevingsprocessen en kennis van de ontwikkeling van ‘BAG 2.0’, de wijziging van de wet en onderliggende regelgeving en documentatie, die naar verwachting per 1 januari 2018 van kracht zal worden, en kan bijdragen aan deze regelgeving, documentatie en implementatie. Verzocht wordt dit aan te geven in de motivatie!

20%

Motivatie uitstekend verwoord – 10 punten

Motivatie goed verwoord – 8 punten

Motivatie voldoende verwoord – 4 punten

Motivatie onvoldoende verwoord – 2 punten

De kandidaat kan als adviseur/uitdrager van nieuwe BAG-regelgeving optreden in bv. workshops en bijeenkomsten voor bronhouders en afnemers en kan een bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van de BAG (BAG 3.0, en ‘doorontwikkeling in samenhang’ (bijv. stroomlijning met de BGT.

10%

>= 5 jaar = 10 punten

>= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten

< dan 3 jaar = 2 punten

Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

Ruime kennis en ervaring, zowel op operationeel-, inhoudelijk-, als op beleidsniveau van de BAG. Kandidaat is aantoonbaar een expert op BAG-gebied en heeft kennis van de praktijk van de BAG bij bronhouders en afnemers. Kandidaat kan deze kennis en ervaring toepassen vanuit verschillende perspectieven (inwinning, gebruik, kwaliteit); Verzocht wordt dit aan te geven in de motivatie!

35%

Motivatie uitstekend verwoord – 10 punten

Motivatie goed verwoord – 8 punten

Motivatie voldoende verwoord – 4 punten

Motivatie onvoldoende verwoord – 2 punten

Aantoonbare redactionele vaardigheden

 

5%

>= 5 jaar = 10 punten

>= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten

< dan 3 jaar = 2 punten

Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25%