Onbekend

  • Belastingdienst
  • Apeldoorn
  • 36 uur per week
  • Onbekend
  • Onbekend - Onbekend
  • 5 oktober 2017

Functieomschrijving

Voor uitbreiding van ons scrumteam OTS zijn we op zoek naar een enthousiaste senior (technisch) ontwerper (Web/Java).


Het omzetten van papieren formulieren in e-formulieren is een overheidsdoelstelling; digitalisering 2017. Hierin staat dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning - digitaal kunnen afhandelen. Tot op de dag van vandaag gebruikt de Belastingdienst nog veel ‘het papieren kanaal’ in de communicatie met burgers en bedrijven. Om iedereen de mogelijkheid te bieden volledig digitaal te communiceren, zullen op termijn enkele honderden formulieren moeten worden gedigitaliseerd en onderhouden, evenals de formulieren die al gedigitaliseerd zijn.


De Belastingdienst maakt gebruik van zowel complexe- als eenvoudige formulieren. Complexe formulieren, zoals de online aangifte IH, IH-winst, VA, CA voor de particuliere doelgroep maar ook de VpB en LH voor de zakelijke doelgroep worden voortgebracht met de Online Aangifte Voorziening (OLAV). Ook minder complexe formulieren, zoals aanvragen bezwaar of wijzigen rekeningnummer, maar ook het aanvragen van een gezinstoeslag of een Verklaring Arbeidsrelatie (honderden in aantal) zullen met OLAV gerealiseerd worden.


Met bovenstaande kan bedrijfsonderdeel Dienstverlening een formulierdienst leveren en onderhouden. Hiermee kunnen de Belastingdienstonderdelen kwalitatief hoogwaardig, beheersbaar, aanpasbaar, bestuurbaar, snel, schaalbaar en efficiënt formulieren voortbrengen en beheren. Formuliergebruikers (primair burgers, intermediairs en bedrijven) kunnen middels de voortgebrachte formulieren gebruikersvriendelijk, snel en veilig transacties uitvoeren met de Belastingdienst.

Dit draagt bij aan de volgende doelstellingen van het programma Roadmap Digitalisering Belastingdienst;

• Vergroten snelheid

• Vergroten gemak burger

• Borgen foutloos communiceren / transacties doen

• Besparen van kosten.


Een e-formulier biedt een gebruikersinterface aan, doorgaans via web technologie, om gegevens aan de Belastingdienst door te kunnen geven. Het formulier helpt de gebruiker c.q. de belastingplichtige of de toeslaggerechtigde om een aanvraag of aangifte op een juiste manier op te stellen en naar het correcte adres in te sturen. Een digitaal formulier zou gezien kunnen worden als een (web)applicatie, die in staat is om:

• de gebruiker te leiden door het invulproces;

• gegevens- en diensten aan te roepen voor het ophalen van al bekende gegevens;

• de ingevoerde gegevens te valideren;

• een correct digitaal bericht op te stellen; dit bericht conform de security-eisen aan te leveren bij de Belastingdienst.


Een e-formulier is een browser based applicatie geschreven in Java (met GWT), die een component in de browser bezit en een component op de servers van de BD. Het is een omvangrijke, technologisch interessante, moderne applicatie.


Ontwerpers, ontwikkelaars en testers zijn werkzaam in scrumteams waarin gebruik wordt gemaakt van continuous integration en test driven development.


Het betreft boeiend en zeer zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie, webstraat, databases en koppelvlakken.

Ook performance en security zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijke aspecten.


Er wordt bovendien veel aandacht besteed aan kwaliteit, onder anderen door middel van collegiale toetsing, unit testen, het gebruik van Sonar en SIG codekwaliteit metingen.Profiel

Opdrachtomschrijving:

• Van jou als senior ontwerper wordt verwacht dat jij als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Je bezit het vermogen zelfstandig te werken in een SCRUM-ontwikkelteam en intensief de samenwerking te zoeken met je directe collega’s en je omgeving.

• Aan de hand van door de business en architectuur beschreven features stel je use case specifications, use case realizations en koppelvalkspecificaties op

• Met de nodige stevigheid en duidelijkheid je ontwerpen uitdragen richting de rest van het team en de rol innemen tussen architect en ontwikkelaar

• Je bezit de kennis om T-shaped te kunnen werken (kennis van Java en testen)

• Je houdt ontwerpdocumentatie up-to-date


Opmerkingen/bijzonderheden:

• Techniek en de vertaling ervan speelt een belangrijke rol in het team. Jij bent een senior technisch ontwerper met een sterk analytisch vermogen, kan de vertaling maken van functionele wensen naar techniek en hebt ervaring op het gebied van webservices en security


Taken & verantwoordelijkheden

Ter ondersteuning van het gebruik van formulieren en portalen binnen Dienstverlening ontwikkelt en onderhoudt OTS applicaties die worden ingezet voor:

• het verkrijgen en controleren van toegang (authenticatie middels DigiD, Idin, Idensys en eHerkenning) voor onder andere MijnBelastingdienst en formulieren zoals de Online Aangifte

• het beveiligen van webservices tegen ongeauthentiseerde benadering

• het ontvangen, ondertekenen en afleveren van door een belanghebbende of gemachtigde ingevulde formulieren

• het ophalen van vooraf ingevulde gegevens

Eisen en Wensen

Expertise:

• Minimaal HBO-diploma

• Het ontwerpen van webservices (WSDL, XML en SOAP)

• Kennis van security protocollen (SAML, PKI, WS-security)

• Ontwerpen volgens UML


Businesskennis:

• Algemene kennis van het automatiseringsbeleid binnen de Belastingdienst en B/CAO

• Algemene organisatorische en inhoudelijke kennis van applicatieontwikkeling binnen de Belastingdienst

• Dienstverlening en dan m.n. internet, beveiliging, koppelvlakken met DigiD, Idin, Idensys en eherkenningVakkennis:

• SAML

• PKI

• SQL

• DB2

• XML

• UML

• J2EE/Websphere

• Git/Jira

• Scrum/Agile/SAFe


Persoonlijke vaardigheden:

• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk

• Analytisch

• Proactief

• Resultaatgericht (focus op projectdoelen)

• Flexibel