Senior Functioneel ontwerper/tester E-idas en RCE

  • ICTU
  • Den Haag
  • 40 uur per week
  • Onbekend
  • 3 oktober 2017 - Onbekend
  • 21 september 2017

Functieomschrijving

finadm@hinttech.com

Profiel

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.


De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.


De tools die de afdeling gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, Team Foundation Server, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.


Voor één van haar projecten is ISR op zoek naar een functioneel ontwerper met daarnaast ruime ervaring als tester die in de oplossingsvoorstel fase, in samenspraak met de businessarchitect en productowner een GFO en procesmodellen realiseert. Indien de oplossingsvoorstel fase tot een “go” voor de realisatiefase leidt, ligt het in de bedoeling dat de kandidaat doorstroomt naar het Scrumteam om daarna vervolgens (voor 36-40 uur in de week) eventueel als tester aan de slag te gaan en/of een beperkt aantal uren (4-8 per week) als FO.

Eisen en Wensen

- minimaal 7 jaar ervaring in softwareontwikkeltrajecten, bij voorkeur in een gelijksoortige rol

- minimaal 2 jaar ervaring met Agilesoftwareontwikkeling, bij voorkeur conform Scrum (kandidaat is een expert op Agile-gebied)

- Tot slot beschikt de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

- aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante en courante test werkervaring met:

o Functioneel-, systeem- en integratietesten van complexe (enterprise) (web-)applicaties;

o Functioneel-, systeem- en integratietesten van complexe applicatiekoppelingen / webservices;

o Berichtuitwisseling op basis van SOAP en SAML;

o Public Key Infrastrure (CA, CRL, Certificaten) i.c.m. versleutelde en of digitaal ondertekende berichten;

o TMap;

o Het afleiden van logische en fysieke testgevallen;

o Tooling, waaronder tenminste: SoapUI, Protractor en Selenuim Webdriver;

o Agile-testen;

Tot slot beschikt de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.