(Senior) Adviseur in beleidsomgeving en/of het zorgveld

 • ICTU
 • Den Haag
 • 32 uur per week
 • Marktconform
 • 2 oktober 2017 - 31 december 2017
 • 20 september 2017

Functieomschrijving

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (het ministerie van VWS, Den Haag), de Directie Informatiebeleid van VWS, i.c. CIO Office, een (Senior) Adviseur ter ondersteuning van het Informatieberaad voor de zorg.

Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel. Een onderdeel daarvan is het vaststellen van standaarden en afspraken waardoor gegevens met digitale middelen efficiënt en betrouwbaar uitgewisseld worden. Ook worden via het programma Zorginnovatie partijen bij elkaar gebracht, goede voorbeelden gedeeld en stimuleringsprogramma’s opgezet. Al doende wordt nauw samen gewerkt aan een stevig informatiefundament, waarbij uiteindelijk altijd de zorg voor de patiënt en de ondersteuning van de zorgverleners centraal staat.

Het bureau Informatieberaad is ondergebracht bij de Directie Ibeleid (CIO) waarbinnen een klein team zorg draagt voor de voorbereiding van besluitvorming. Dit door de inbreng van partijen te coördineren en waar mogelijk en nodig samen met de partijen tot vorstellen te komen. In de voorbereidende fase van besluitvorming wordt in de kerngroep nauw samengewerkt met de vertegenwoordigers van koepelorganisaties.

De adviseur die wij zoeken maakt deel uit van het ondersteunend team voor het Informatieberaad. Van hem/ haar wordt verwacht:

 • Adviseren over, en mede opstellen, van besluitvoorbereidende voorstellen ten behoeve van het Informatieberaad;
 • Vanuit die optiek nauw de verbinding houden met de koepelorganisaties en het veld om draagvlak en haalbaarheid van voorstellen te kunnen toetsen;
In samenwerking met de collega’s van de i Directie voorstellen voor het Informatieberaad toetsen aan de relevante (beleids-)kaders op het i domein.

Profiel

 • Goed thuis in de zorg, bekend met het krachtenveld, cure en care;
 • Informatie-inhoudelijk sterk, analytisch sterk;
 • Kan de informatie-ontwikkelingen in de zorg met elkaar in verband brengen en vertalen naar een hoger aggregatieniveau;
 • Contactueel sterk, in staat om tot op bestuurdersniveau medewerking te krijgen;
 • Adviseren en verbinden op strategisch en bestuurlijk niveau, bestuurlijke sensitiviteit;
 • Grote mate van zelfstandigheid en kan goed omgaan met flexibiliteit;
 • Is dienstverlenend ingesteld;
 • Communicatief sterk, inclusief schrijfvaardigheid.

Eisen en Wensen

 1. Aantoonbaar ervaring met zorginformatievoorziening;
 2. Aantoonbaar ervaring als adviseur in beleidsomgeving en/of het zorgveld.

Wensen

 • Brede aantoonbare ervaring in het zorgdomein, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement vraagstukken
 • Ervaring met (zelfstandig) strategisch adviseren op het gebied van ICT en informatie
 • Aantoonbaar ervaring met procesmanagement en verbinden van partijen in een divers, bestuurlijk, krachtenveld
 • Aantoonbaar (schriftelijk en mondeling) communicatief vaardig.