Adviseur/Projectleider Gegevenscatalogus

 • ICTU
 • Den Haag
 • 32 uur per week
 • Onbekend
 • 25 september 2017 - 31 december 2017
 • 6 september 2017

Functieomschrijving

De ambitie van de overheid is om in 2021 de Basisregistraties te hebben doorontwikkeld naar een Gegevenslandschap. In dit landschap zijn gegevens goed vindbaar, bruikbaar en toegankelijk voor zowel de overheid als de samenleving. We zorgen dat de toegang tot vertrouwelijke gegevens gecontroleerd plaatsvindt. In dit landschap richten we ons op het (her)gebruik van gegevens en niet op het huidige aanbod van gegevens. Als overheid zijn wij transparant over het gebruik van gegevens, in het bijzonder naar de burgers, bedrijven en instellingen, behalve als de situatie dit niet toelaat (in het geval van handhaving en fraudebestrijding). Waar mogelijk laten we burgers, bedrijven en instellingen regie voeren op de gegevens die op hen betrekking hebben. De kwaliteit van overheidsgegevens is voor iedereen duidelijk en wordt voortdurend afgestemd op het diverse gebruik ervan. De overheid maakt, waar mogelijk, gebruik van gegevens die al in de maatschappij beschikbaar zijn. Het zelf inwinnen van gegevens kan hierdoor beperkt worden tot dat wat voor een zorgvuldig handelende overheid noodzakelijk is. Het programma Gegevenslandschap Overheid wordt uitgevoerd door de directie DIO van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kleine stapjes en met elkaar.


Voor het programma Gegevenslandschap Overheid zoeken wij een enthousiaste en initiatiefrijke adviseur/projectleider, met een aantal jaren ervaring, die zich thuis voelt bij vraagstukken over overheidsgegevens, en het (mee-) uitdenken en werken van oplossingen hiervoor. Een van zijn taken is het aansturen van de verbetering van de gegevenscatalogus (in samenwerking met team en de omgeving).( in bijlage is de opdrachtbrief terug te vinden). Daarnaast zal hij/zij verantwoordelijk zijn om te ondersteunen bij een of meerdere andere veranderinitiatieven, zoals beschreven in de bijlage (lijst met 13 projecten) en terug te vinden op de site www.digitaleoverheid.nl/beleid/naar-een-gegevenslandschap/aanpak-gegevenslandschap


Deze adviseur/projectleider heeft in essentie de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • - Rechterhand van de programmamanager: namens het programma verantwoordelijk om op dossiers tot resultaten te komen;
 • - Uitwerken van aanpakken, procesbegeleiding, bedenken van oplossingen, schrijven van stukken (memo’s, probleemanalyses, cases, verslaglegging van bijeenkomsten, etc.);
 • - Zorgen voor energie op de betreffende dossiers en het zijn van de verbindende factor: de oplossingen moeten worden gedragen door de uitvoerende overheidsorganisaties, zoals gemeentes, waterschappen en de grote dienstverleners zoals UWV en Belastingdienst
 • - aansturen van de verbetering van de gegevenscatalogus (in samenwerking met team en de omgeving).

Profiel

De adviseur/projectleider is pro-actief en werkt nauw samen met de programmadirecteur.

 

Competenties

-       Heeft WO werk/denk niveau;

-       Is communicatief vaardig en heeft ervaring met het schrijven van memo’s, verslagen e.d.;

-       Is omgevingssensitief;

 • -          Heeft enige ervaring als projectleider
 • -          Denkt en handelt pro-actief, is een teamspeler en verbinder;
 • -          Heeft enige kennis van het dossier ‘gegevens’ en informatievoorziening (IV)
 • -          Heeft inhoudelijke kennis van relevante technologieën (linked data, open source)

Eisen en Wensen

 

Eisen

 • -          Aantoonbare ervaring binnen de overheid, in een politiek gevoelige setting
 • -          Kandidaat is minimaal 32 uur per week beschikbaar
 • -          Periode: 25 september t/m 31 december 2017 met optie op verlenging

  

Wensen

Aantoonbaar kennis van de dossiers gegevens en IV bij de overheid

30%

 • >= 5 jaar ervaring = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten
 • < dan 3 jaar ervaring = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Aantoonbaar ervaring als projectleider

20%

 • >= 5 jaar ervaring = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten
 • < dan 3 jaar ervaring = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Pro-actief opererend in een netwerkomgeving

20%

 • >= 5 jaar ervaring = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten
 • < dan 3 jaar ervaring = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Inhoudelijke kennis van relevante technologie (linked data, open source, dbms e.d.)

10%

 • >= 5 jaar ervaring = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten
 • < dan 3 jaar ervaring = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.