Senior Informatiearchitect Gegevenslandschap Overheid

  • ICTU
  • Den Haag
  • 12 uur per week
  • Marktconform
  • 1 oktober 2017 - 1 januari 2018
  • 31 augustus 2017

Functieomschrijving

De ambitie van de overheid is om in 2021 de Basisregistraties te hebben doorontwikkeld naar een Gegevenslandschap. In dit landschap zijn gegevens goed vindbaar, bruikbaar en toegankelijk voor zowel de overheid als de samenleving. We zorgen dat de toegang tot vertrouwelijke gegevens gecontroleerd plaatsvindt. In dit landschap richten we ons op het (her)gebruik van gegevens en niet op het huidige aanbod van gegevens. Als overheid zijn wij transparant over het gebruik van gegevens, in het bijzonder naar de burgers, bedrijven en instellingen, behalve als de situatie dit niet toelaat (in het geval van handhaving en fraudebestrijding). Waar mogelijk laten we burgers, bedrijven en instellingen regie voeren op de gegevens die op hen betrekking hebben. De kwaliteit van overheidsgegevens is voor iedereen duidelijk en wordt voortdurend afgestemd op het diverse gebruik ervan. De overheid maakt, waar mogelijk, gebruik van gegevens die al in de maatschappij beschikbaar zijn. Het zelf inwinnen van gegevens kan hierdoor beperkt worden tot dat wat voor een zorgvuldig handelende overheid noodzakelijk is. Het programma Gegevenslandschap Overheid wordt uitgevoerd door de directie DIO van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kleine stapjes en met elkaar.


Het programma wordt door en klein projectteam uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op het, samen met daarvoor ingerichte werkgroepen, de kaders en ambities voor het gegevenslandschap overheid aan te scherpen en het programmaplan uit te voeren.

https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/gegevenslandschap/


Wij zijn op zoek naar een stevige senior informatiearchitect voor 1,5 dag per week, die goed thuis is in de overheidsinformatiehuishouding en zich sterk wil maken voor een goed functionerend stelsel van overheidsgegevens. Hij/zij heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken rond overheidsinformatie, het overheidsgegevensdossier en het uitdenken, uitwerken van gegevensarchitecturen en heeft oog voor de verschillende belangen van de betrokkenen. Hij/zij is in staat met breed gedragen adviezen te komen die duidelijk, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn.


Deze ervaren en enthousiaste architect heeft in essentie de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- Strategisch denker en vormgever van het stelsel, als rechterhand van de programmadirecteur.

- Adviseert de programmadirecteur over zowel inhoud als proces (aanpak, politiek, creëren draagvlak, etc)

- Analyseren relevante ontwikkelingen en onderzoeken (met ondersteuning door de onderzoekers binnen het team)

- Trekker en deels ook uitvoerder van het uitwerken van case beschrijvingen, probleemanalyses, architectuurprincipes

- Meenemen van stakeholders van binnen en buiten de overheid tav het nieuwe gedachtegoed en de aanpak

- Aansturen en begeleiden verdere uitbouw kennisbank.

Profiel

De senior Informatiearchitect opereert in hoge mate zelfstandig, denkt strategisch en pro-actief, is sterk in analyse en is in staat de uitkomsten op heldere wijze te verwoorden en te vertalen naar bestuurlijke relevantie.


Competenties

- Communicatief vaardig en in staat zijn/haar architectuur gedachtegoed te vertalen naar bestuurlijke toehoorders.

- Relevante ervaring binnen publieke sector (denk aan tenminste 5 jaar ervaring in het publieke domein);

- Wil als lid van het team het verschil maken op dit dossier;

- Is gemotiveerd om in woord en beeld de essenties van het overheidsgegevenslandschap extern uit te dragen;

- WO werk- en denk niveau;

- Organisatie-, bestuurs- en/of informatiekundige opleiding;

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;

- Omgevingssensitief , ook politiek-bestuurlijk;

- Verbinder van werelden (is in staat partijen te verbinden)

Eisen en Wensen

Eisen

-          Aantoonbaar kennis van en ervaring met gegevensarchitecturen

-          Kandidaat is gemiddeld 1,5 dag per week beschikbaar

-          Periode: 1 oktober t/m 31 december 2017 met optie op verlenging

Wensen

Kennis en ervaring met gegevenshuishouding bij de overheid

30 %

> 10 jaar = 10 punten

< 10 jaar < 5 jaar = 6 punten

< 5 jaar = 2 punten

Geen ervaring = 0 punten  

Zelfstandig opererend

20 %

> 5 jaar = 10 punten

< 2 jaar < 5 jaar = 6 punten

< 2 jaar = 2 punten

Geen ervaring = 0 punten  

Aantal bestuurlijke projecten waarin ervaring is opgedaan met het vertalen van  architectuur gedachtegoed naar bestuurlijke toehoorders

30 %

≥ 4 bestuurlijke projecten = 10 punten

< 4 bestuurlijke projecten = 5 punten

Geen bestuurlijke projecten = 0 punten