Testmanager HARP

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Marktconform
 • 1 september 2017 - 30 november 2017
 • 28 augustus 2017

Functieomschrijving

Taakomschrijving


Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de interactie met burgers.

Binnen het programma HARP van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt fasegewijs de harmonisatie van processen en applicaties gerealiseerd. Binnen het programma zijn diverse projecten gedefinieerd die per livegang-moment een deel van deze harmonisatie opleveren. Zij voeren zelf integratietests en functionele acceptatiettests met de beheerorganisatie uit. Vervolgens voert het programma hierop, voorafgaand aan het opleidingstraject en de uiteindelijke release, een integrale Gebruikersacceptatietest uit. Hierbij zijn zowel nieuwe, gewijzigde of uitgefaseerde applicaties, hun koppelingen, datamigraties als de geharmoniseerde of ongewijzigde geraakte processen en werkwijzen in scope.

Voor onze opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn we op zoek naar een testmanager die namens het RVB geheel zelfstandig, op basis van de TMAP-methode Business Driven Test Management, een Product Risico Analyse kan opstellen, deze kan vertalen naar een teststrategie en kan uitwerken tot een Testplan. Hiertoe zal de testmanager de testbasis vast moeten stellen samen met de uitvoerende projecten en vertalen naar de GAT-testscope. Een nauwe samenwerking met de verschillende uitvoerende projecten, gebruikersorganisatie, verandermanagement en beheerafdelingen is noodzakelijk om de PRA en daaruit voortvloeiende testplan zo concreet mogelijk vorm te geven, zodat helder is waar de grootste risico’s liggen en deze zo vroeg mogelijk in het testtraject getest kunnen worden.


Projectomschrijving

Doel van het programma HARP is het harmoniseren van processen en applicaties, zodat binnen het Rijksvastgoedbedrijf door alle medewerkers met eenduidige processen, werkwijzen en een set applicaties gewerkt wordt. Hiertoe wordt in vier fases de verschillende fusieorganisaties geharmoniseerd. De eerste release is in juli 2017 live gegaan en bevatte wijzigingen in Oracle eBS, aangepaste processen en het migreren van de content van het document managementsysteem van de fusiepartner vmDVD naar Filenet (raadpleegsysteem).

Oktober 2017 – In de release van oktober wordt het document managementsysteem van vmRgd uit gefaseerd en de content ervan gemigreerd naar het raadpleegsysteem (Filenet RPS). Tevens wordt er een kanteling gemaakt naar zaakgericht werken met behulp van Filenet voor medewerkers van vmRgd.

Januari 2018 – In de release die 2 januari live gaat, worden de applicaties en processen van fusiepartner vmDVD binnen Oracle eBS en aanpalende systemen in gebruik genomen. Tevens zal het koppelvlak tussen Oracle eBS en Filenet verder verrijkt worden.

Juni 2018 – In de nu geplande laatste oplevering van HARP worden de systemen en processen van fusiepartner vmRVOB geharmoniseerd in Oracle eBS, Filenet en andere, in eerdere releases opgeleverde geharmoniseerde, applicaties en processenProfiel

Gewenste profiel

Gevraagd wordt een zeer ervaren testmanager met diepgravende kennis van TMAP, die binnen het programma HARP van het Rijksvastgoedbedrijf de voorbereidende werkzaamheden rondom het testen kan coördineren.

 

De testmanager:

 • ·         Bereid de Product Risico Analyse voor in nauwe samenwerking met de uitvoerende projecten van HARP, ICT en PIM
 • ·         Plant, nodigt uit en leidt PRA-sessies waaraan ICT, PIM, eindgebruikers en de uitvoerende projecten deelnemen.
 • ·         Werkt de analyse uit tot een teststrategie
 • ·         Vertaalt de teststrategie naar een Testplan GAT
 • ·         Rapporteert aan de Testcoördinator HARP

 

De benodigde kennis en vaardigheden:

 •       Ruime ervaring als testmanager;
 •       Praktische en diepgravende TMAP kennis: het vertalen van de TMAP theorie
 •       Inhoudelijk en praktisch bekend met Business Driven Testmanagement (BDTM)
 •       In staat zijn strategische plannen op te stellen en om te kunnen zetten in praktische uitvoering;
 •       Communicatief vaardig, organisatiegevoelig en klantgericht;
 •       Aantoonbare ervaring met het werken voor de rijksoverheid;
 •       Aantoonbare ervaring met het opzetten van testorganisaties;
 •       Standplaats is Den Haag.

 

Competenties

Technisch sterk, spreekt heldere taal, hands-on, analytisch, doorpakker, zelfstandig werker, pro-actief, organisatie sensitiviteit, inspirerend, gedreven, politiek-bestuurlijk geïnteresseerd, flexibel, team-player.

 

Eisen en Wensen

 • 1. Minimaal 5 jaar ervaring met (complexe) ketentesten
 • 2. Minimaal 5 jaar ervaring als Testmanager
 • 3. Minimaal 2 jaar ervaring met het aansturen van meerdere leveranciers in het testtraject
 • 4. TMAP Testmanager gecertificeerd
 • 5. Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van PRA
 • 6. Aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten
 • 7. Aantoonbare ervaring met overheidsinstanties
 • 8. Aantoonbare ervaring met Agile-testen

Wensen

Aantoonbare ervaring met (complexe) ketentesten 20%

 • >10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 5 jaar = 0 punten (knock-out criteria op basis van eisen)

Aantoonbare ervaring als Testmanager 30%

 • >10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 5 jaar = (knock-out criteria op basis van eisen)

Aantoonbare ervaring met projecten binnen de Rijksoverheid 10%

 • >10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Aantoonbare ervaring met ketentesten waarbij meerdere testomgevingen van ketenpartners aan elkaar gekoppeld moet worden 15 %

 • > 5 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • ≤ dan 2 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.