Senior Programma Medewerker

  • ICTU
  • Den Haag
  • 16 uur per week
  • Onbekend
  • 1 september 2017 - Onbekend
  • 14 augustus 2017

Functieomschrijving

In het sociale zekerheidsdomein vindt de informatie-uitwisseling nog grotendeels op papier plaats, waardoor miljoenen papieren documenten tussen de verschillende lidstaten worden verstuurd. Dit belemmert de effectiviteit van de samenwerking tussen de verschillende instituten in het sociale zekerheidsdomein en heeft daardoor gevolgen voor de bescherming van de sociale zekerheidsrechten van burgers die zich binnen de EU bewegen.

De lidstaten werken om die reden aan een Digital Service Infrastructure (DSI) voor de Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), een gezamenlijke digitale infrastructuur voor de uitwisseling van sociale zekerheids- en fiscale informatie van natuurlijke en rechtspersonen, waardoor de papieren uitwisseling wordt vervangen door een digitale uitwisseling.


Het hoofddoel van deze infrastructuur is het beslechten van de barrières voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling op deze gebieden, door het beschikbaar stellen van een elektronisch communicatie platform voor efficiënte gegevensuitwisseling waardoor de volgende baten worden bereikt.


• Betere bescherming van de sociale zekerheidsrechten van de betrokken burgers van de EU door een optimale automatisering van de toepassing van de EC sociale zekerheidsregelgeving;

• Efficiëntere ondersteuning van het besluitvormingsproces voor het berekenen en uitbetalen van sociale zekerheidsgelden voor de betrokken burgers van de EU;

• Veiligere, efficiëntere en beter verifieerbare gegevensoverdracht voor de betrokken burgers van de EU;

• Betere statistische gegevens over uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie tussen de lidstaten.


Om deze implementatie te coördineren is een programma opgezet. Voor het programmamanagementteam zijn wij op zoek naar een senior programma medewerker die zich vooral zal bezighouden met het opstellen van de blue print van het programma. Onderdeel van die blue print is het opstellen van een programma start architectuur volgens de uitgangspunten van de NORA. Daarvoor zal hij de 2- wekelijkse architectoverleggen voorbereiden, bijwonen en verslagleggen. Daarnaast is de senior programma medewerker verantwoordelijk voor het voorbereiden van een tweede CEF-call, op basis van de betreffende Europese subsidie regeling.


Profiel

Wij zijn voor dit programma op zoek naar een programma architect die beschikt over de volgende ervaring en kennis:

• MSP gecertificeerd

• Kennis van en ervaring met Europese ICT ontwikkelingen

• Kennis van en ervaring met EESSI

• Kennis van en ervaring met NORA

• Kennis van en ervaring met Europese subsidie trajecten

• Conceptueel denker

• Uitstekende redactionele vaardigheden


Competenties

- Zelfstandig werken

- Organisatiesensitiviteit

- Sociale communicatieve vaardigheden

- Analytisch

- Samenwerken

- Oplossingsgericht denken

- Overtuigingskracht


Eisen

• WO werk- en denkniveau

• Senior werkervaring binnen de overheid

• MSP gecertificeerd

• Recente kennis van en ervaring met Europese subsidie trajecten


Wensen

• Kennis van en ervaring met Europese ICT ontwikkelingen

• Kennis van en ervaring met EESSI

• Kennis van en ervaring met NORA