Software Quality Engineer

  • ICTU
  • Den Haag
  • 40 uur per week
  • Onbekend
  • 21 augustus 2017 - 31 december 2017
  • 17 augustus 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.


De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem. De tools die ICTU gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, TFS, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief geautomatiseerde unittesten, functionele testen, performance testen en securitytesten. Het kwaliteitssysteem raadpleegt de tools die ICTU gebruikt in het ontwikkelproces om een near real time integrale rapportage te maken van de kwaliteit van de software die in projecten wordt gemaakt. De huidige versie van het kwaliteitssysteem (HQ genaamd, zie http://github.com/ICTU/quality-report) is ontwikkeld in Python en React/Javascript. De configuratie vindt plaats met behulp van zogenaamde projectdefinities, geschreven in Python.


Profiel

Voor de ondersteuning van de Scrumteams bij het gebruik van het kwaliteitssysteem zoekt ISR een junior of medior software quality engineer. De quality engineer is verantwoordelijk voor het opzetten en configureren van de kwaliteitsrapportages (momenteel een kleine 20 rapportages), voor het registreren van geaccepteerde technische schuld in de projectdefinities, voor het ondersteunen van de teams bij het toepassen van de kwaliteitsrapportages, voor het monitoren van de rapportages en het wijzen van teams op te nemen acties, voor het maken van (handmatige) trendrapportages voor stuurgroepen, voor onderhoud aan de kwaliteitsrapportagesoftware (HQ), en voor het periodiek informeren van het management van ISR over de kwaliteit binnen de projecten op basis van de kwaliteitsrapportages.

Eisen en Wensen

De quality engineer heeft kennis van en ervaring met software kwaliteit, buildpipelines, de genoemde tools, geautomatiseerd testen, Java en/of C#, Javascript en Python. De quality engineer heeft aantoonbaar belangstelling voor software engineering en software kwaliteit. Naast gedegen technische en inhoudelijke kennis beschikt de persoon over goede communicatieve vaardigheden. Verder heeft de quality engineer ervaring met het werken in een Agile-omgeving, een zelfstartende mentaliteit en een afgeronde Informaticaopleiding op WO-niveau.


Eisen

• Minimaal 2 jaar ervaring als software ontwikkelaar.

• Minimaal 1 jaar ervaring met het ontwikkelen en/of onderhouden van applicaties in Python.

• Minimaal 1 jaar ervaring met het ontwikkelen en/of onderhouden van applicaties in Javascript.

• Minimaal 1 jaar ervaring met het beoordelen en/of verbeteren van software kwaliteit.

• Minimaal 1 jaar ervaring met het gebruik en inrichten van SonarQube.


Wensen

Ervaring met het toepassen van ISO25010

Ervaring met het toepassen van de SIG/TüV standaard voor onderhoudbare software

Ervaring met het opzetten van en het inrichten van ontwikkeltools zoals Jenkins, Jira, TFS, versiebeheer-systemen, testtooling, build tools, etc.

Bijdrage aan open source software projecten.