Procesontwerper / Productowner

  • Belastingdienst
  • Apeldoorn
  • 40 uur per week
  • Onbekend
  • 14 augustus 2017 - 31 december 2017
  • 3 augustus 2017

Functieomschrijving

Binnen het domein Inning zijn we met uitdagende projecten bezig, waarbij we gebruik maken van moderne technologieën op een JAVA ontwikkelplatform. Daarbij hanteren we een Agile werkwijze. Binnen deze werkwijze is er ruimte is voor de teams om zelf mede input aan de backlog te geven.

 

IOA is een nieuwbouw invorderingsapplicatie die zich in eerste instantie richt op het ondersteunen van het innen van Auto-aangiftemiddelen. Er zijn nu twee scrumteams met de realisatie bezig.

Er gaat een nieuw extra (derde) team ingezet worden.

 

Binnen het project IOA zijn we voor dit nieuw te formeren scrum team op zoek naar een senior procesontwerper die tevens de rol van product owner voor het team vervult. Een stevige persoonlijkheid die een ruime ervaring heeft met procesontwerp en product ownerschap.


Het betreft een traject waarbij de volgende steekwoorden van toepassing zijn:

·         Massale transactieverwerking

·         Zaaksgewijze verwerking; orkestratie met IBM-BPM

·         Hoge performance-eisen

·         Hoge graad van testautomatisering

·         Java op mainframe

·         Multidisciplinair team: agile werkwijze

Profiel

Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het agile/scrum-proces. Samen met je collega’s werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, bouwen en testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij procesontwerp en product ownerschap, waar je samen met collega’s van je team, de product manager en de business aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.

 

Activiteit Procesontwerper:

Als procesontwerper ontwerp je de bedrijfsprocesrelease COPAFIJTH-BI breed op basis van de binnen de IV-keten vastgestelde Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften (MTHV’s). Je doet dit voor bestaande, nieuwe processen en binnen de kaders van de bedrijfsonderdeelarchitectuur. Je zorgt ervoor dat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de techniek, wetgeving en bedrijfsvoering, verwerkt worden in de ontwerpproducten. Daarnaast zorgt je als ontwerper ervoor dat in de realisatie en implementatie het ontwerp juist wordt geïnterpreteerd.

 

Activiteit Product owner:

Als product owner ben je verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het (business) product en de werkzaamheden van het scrumteam. Je bent verantwoordelijk voor het managen van de product backlog zoals benoemd in scrum (SAFe = team backlog).

Je doet dit in nauwe samenwerking met de product manager en business owner. Je vertaal de business visie naar het teamniveau en omschrijf deze helder met user stories in de backlog. Je ordent (prioriteit) de userstories, om de doelen en missie te behalen. Je optimaliseert de waarde van het scrumteam. Uiteraard is de backlog zichtbaar, transparant en duidelijk voor iedereen.

Eisen en Wensen

1. Kennis:

a) Algemene (IT) kennis op basis van ervaring met de volgende voorbrenging (SAFe, Agile en Scrum)

b) ArchiMate, Architect: het kunnen lezen van modellen.

c) T-Map, testen.

d) Certified Scrum Product owner (CSPO) of Professional Scrum Product owner (PSPO)

2. Vaardigheid:

a) Een informatie analyse uitvoeren (probleem analyse, veranderingsanalyse)

b) Requirements opstellen, specificeren of detailleren (Requirements Management Proces).

c) Business proces beschrijven, bijvoorbeeld Procesmodelleren en –analyseren met BPMN en BizzDesign procesnotatie, gegevens modellering.

d) Het gebruiken van de bij de Belastingdienst gekozen tools voor proces- en gegevensontwerp.

e) Maakt gebruik van eerder bepaalde bouwblokken en componenten.


Vakkennis:

Businesskennis (Subject Matter Expertise)

1. Kent de belastingdienst (de ‘business’ in de breedte).

2. Kent de organisatie van de Belastingdienst.

3. Heeft diepgaande kennis van één of meer Belastingdienst domeinen


Persoonlijke vaardigheden:

1. Persoonlijke vaardigheden

a) Sociale vaardigheden als “Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) en “Open, Eerlijk en Niewsgierig (OEN) (in staat op niveau te communiceren met klanten en collega’s).

b) Adviesvaardigheden (in staat adequaat gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren).

2. Klantgerichtheid en uitstekende services

a) Levert opdrachten op tijd en volgens verwachting.

b) Gebruikt expertise van anderen wanneer nodig.

c) Resultaatgericht: goed is goed genoeg.

3. Continu leren en zelfontwikkeling

a) Is actief bezig met persoonlijke ontwikkeling.

b) Reflecteert op eigen kennis en vaardigheden, o.a. door intervisie en peer-reviews.

c) Gebruikt eigen inzichten om de MTHV van de organisatie te verbeteren.

4. Samenwerking

a) Stelt het belang van het gezamenlijk doel boven eigenbelang.

b) Zelfinzicht: kent eigen sterke en zwakke punten en gebruikt expertise van anderen wanneer nodig.

5. Zelfsturend vermogen

a) Is in staat de eigen werkzaamheden te plannen en organiseren.

b) Beoordeelt proactief zijn aanpak: maakt producten die echt nodig zijn voor klant, project en ontwikkelaanpak (Agile) en past zijn aanpak daarop aan.

c) Escaleert indien nodig.

d) Stuurt op de eigen en andermans verantwoordelijkheden aangaande taakuitvoering (rolvastheid).