Tester

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 1 augustus 2017 - 1 augustus 2018
 • 24 juli 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.


De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.


Voor één van haar teams is ISR op zoek naar een tester.


Omschrijving activiteiten van de tester

Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij Rijkswaterstaat realiseert de ICT producten (applicaties, gebruikerstoepassingen, interfaces, services) rondom de implementatie en het gebruik van de nieuwe Omgevingswet. Door de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar (zie verder www.AandeslagmetdeOmgevingswet.nl).


De in dit profiel gevraagde tester zal in eerste instantie meewerken aan een PoC fase welke medio juni 2017 wordt afgerond. Daarna gaat hij/zij deelnemen aan de realisatiefase die in ieder geval t/m medio 2018 loopt. In de PoC zullen oplosrichtingen bepaald en ontwikkeld worden waarbij onder andere de koppelvlakken met andere projecten worden onderzocht. Je hebt veel ervaring met het testen van online producten, zowel maatwerk als Open Source, in een Agile omgeving.


Op de te leveren producten/diensten:

 • Opstellen en onderhouden van het detail testplan
 • Ontwikkelen (geautomatiseerde) testscripts
 • Vastleggen testbevindingen in JIRA
 • Afstemmen met DSO-ketentester aangaande de DSO-ketentest
 • Samenwerken met testers van andere teams
 • Uitvoeren van tests
 • Vanaf de start van een sprint samenwerken met het team om vroegtijdig mogelijke problemen te signaleren en te testen


Profiel

Algemene ervaring

- Ervaren tester met kwaliteiten van een senior medewerker

- Ruime ervaring met SCRUM/Agile IT-projecten

- HBO werk- en denkniveau


Vaktechnische ervaring

- Schrijven van testgevallen in Gherkin en uitvoeren m.b.v. Cucumber en Protractor

- Maken en uitvoeren van (geautomatiseerde) testen met SoapUI en JMeter

- Testcoördinatie, afstemming met functionele beheerders, technische beheerders en eindgebruikers

- Ervaring met opstellen, inrichten en uitvoeren van diverse technisch georiënteerde testen, zoals performancetesten, security-testen en load- en stresstesten


Competenties

- Teamplayer, maar kan ook uitstekend zelfstandig werken

- Agile/Scrum mindset

- Scherpe luisteraar, meedenker en pragmatisch

- Complexe zaken op een begrijpelijke wijze uitleggen

- Probleemoplossend vermoge

Eisen en Wensen

 1. Mimimaal 5 jaar ervaring als tester
 2. Minimaal HBO werk- en denkniveau

Wensen

 

Wens 1

15%

Ruime ervaring met SCRUM/Agile IT-projecten

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 2

15%

Schrijven van testgevallen in Gherkin en uitvoeren m.b.v. Cucumber en Protractor

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 3

15%

Maken en uitvoeren van (geautomatiseerde) testen met SoapUI en JMeter

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 4

15%

Testcoördinatie, afstemming met functionele beheerders, technische beheerders en eindgebruikers

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 5

15%

Ervaring met opstellen, inrichten en uitvoeren van diverse technisch georiënteerde testen, zoals performancetesten, security-testen en load- en stresstesten

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten