Testautomatiseerder

 • ICTU
 • Den Haag
 • 32 uur per week
 • Onbekend
 • 1 augustus 2017 - 31 december 2017
 • 19 juli 2017

Functieomschrijving

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem

De tools die de afdeling gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, Team Foundation Server, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.

Voor één van haar teams is ISR op zoek naar zoek naar een Tester. Naast gedegen technisch kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben én significante ervaring met het werken in een Agile-SCRUM-omgeving.Profiel

Het landschap in beheer door het scrumteam ondersteunt de inspectiedienst van SZW (iSZW) met hun dagelijkse werkzaamheden. De inspecteur staat centraal en wordt zowel op kantoor als op locatie ondersteund met zijn inspecties. Mocht er tijdens een inspectie een overtreding geconstateerd wordt dit overgedragen aan de boeteafdeling van iSZW, de ondersteuning van het boeteproces valt ook binnen dit landschap.

De klant heeft een complex en deels verouderd applicatielandschap. Bij het testen van de bestaande applicaties is een helder inzicht in complexe businessprocessen nodig, over een groot en divers applicatielandschap. Bij het testen van nieuw te bouwen applicaties is een visie op het inrichten van testautomatisering gewenst, alsook doorontwikkeling van de testtooling m.b.v. javascript / coffee script, daar waar noodzakelijk.

Eisen en Wensen

Eisen

 1. Minimaal 5 jaar ervaring met het functioneel- en systeemtesten van (berichtenverkeer tussen) (web)applicaties
 2. Minimaal 5 jaar ervaring met het afleiden van logische en fysieke testgevallen
 3. Minimaal 2 jaar ervaring met testautomatisering, bij voorkeur met keyword-driven frameworks
 4. Minimaal 2 jaar ervaring met het herleiden van elementen op webpagina’s op basis van XPATH en CSS
 5. Minimaal 2 jaar SQL ervaring ten behoeve van het opstellen van complexe testdata setups en testcontroles op database niveau
 6. Minimaal 2 jaar werkervaring als tester binnen een Agile / SCRUM omgeving

Wensen

Aantoonbare ervaring met JIRA

5%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met Selenium Webdriver manager

15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende

 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met Protractor

15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met testen van berichtenverkeer

15%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met SCRUM (Scrummastercertificaat is een pré)

12%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met continuous integration en continuous delivery en ondersteunende tooling, zoals GIT, TFS en Jenkins

12%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met scripttalen zoals bijvoorbeeld javascript

8%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

Aantoonbare ervaring met Risk and Requirements Based Testing (RRBT)

8%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend