Specialist Implementatie/configuratie pakket DOC.SYS

 • Belastingdienst
 • Apeldoorn
 • 32 uur per week
 • Onbekend
 • 24 juli 2017 - 31 december 2017
 • 11 juli 2017

Functieomschrijving

Een lokaal ontwikkelde applicatie ‘Modellenboek’ moet op korte termijn worden vervangen door het pakket DOC.SYS (beide op het Windows platform). DOC.SYS is een pakket tbv het creëren/genereren van standaard documenten met uiteindelijk 10000 – 15000 eindgebruikers binnen de Belastingdienst en Douane.


Gezien de beperkte kennis en ervaring van FAD Ontvangen&Mededelen op het Windowsplatvorm zijn we op zoek naar een ervaren professional tbv de inrichting van de verschillende omgevingen, met daarna natuurlijk de implementatie en configuratie van genoemd pakket.

Deze professional moet zelfstandig zijn weg weten te vinden mbt bovenstaand en daarnaast in staat zijn de betrokken partijen in de IV-keten (technisch) te ondersteunen.

De implementatie-opdracht is voor O&M tevens het startpunt om de kennis en ervaring mbt het Window-platvorm verder professionaliseren en breder te borgen,

zowel tbv applicatief beheer als tbv ontwikkelwerkzaamheden.


Activiteit: Inrichten OTA(P), implementatie/configuratie DOC.SYS

incl. koppelingen, ondersteuning test en (in eerste instantie) acceptatie.

Eea met ondersteuning van de leverancier.


Profiel

Tav de (technische) realisatie

 • Plannen van activiteiten.
 • Bewaken planning en voortgang.
 • Selecteren van evt. te gebruiken componenten uit de .Net straat
 • Inrichting diverse Windows-omgevingen (OTA)
 • Implementatie/configuratie pakket DOC.SYS
 • Realiseren koppelingen BvR en Elsevier
 • Sparringpartner/intermediair voor leverancier, O&B en CIE
 • Ondersteuning tbv test-aktiviteiten
 • Ondersteuning tbv het conversieteam ‘modellen’

Eisen en Wensen

 1. Ervaring/affiniteit met generieke document creatie
 2. SQL en XML(?)
 3. MQ (?)
 4. Kennis en ervaring met C (sharp)
 5. Aanmaak technisch documentatie en versiebeheer
 6. Office producten (Word, Excel)
 7. Windows 8 en hoger
 8. Agile aanpak
 • Analyseren: Herkent de kern en de verbanden in data en informatie
 • Creativiteit: Komt met nieuwe ideeën en vindt invalshoeken die afwijken van de gevestigde denkpatronen -> ‘wat kan er wél’
 • Productgericht (kwalitatief): Realiseert een hoge mate van kwaliteit in het werk / is klantgericht
 • Initiatief: Begint uit zichzelf (gerelateerd aan de systeemontwikkelmethodiek Scrum) en weet waar nodig snel te schakelen met zijn omgeving
 • Flexibiliteit: Verandert van aanpak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel; op zoek naar een echte teamspeler.