Informatie Analist

 • ICTU
 • Den Haag
 • 24 uur per week
 • Onbekend
 • 24 juli 2017 - 31 december 2017
 • 12 juli 2017

Functieomschrijving

Om te zorgen dat medewerkers in de vreemdelingenketen tijdig over de juiste informatie beschikken, heeft toenmalig Staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer toegezegd dat informatie real-time online beschikbaar wordt gesteld voor medewerkers in de keten. Om dit doel te kunnen bereiken worden organisaties in de vreemdelingenketen ondersteunt door een centraal ondersteuningsteam analyse & realisatie.


Het centrale ondersteuningsteam begeleidt ketenpartners in het bepalen op welke wijze de huidige papieren informatiestromen met behulp van centrale ICT-voorzieningen digitaal uitgewisseld kunnen worden. Vervolgens worden de ketenpartners ondersteund bij het daadwerkelijk digitaliseren van de informatiestromen. Om de ketenpartners bij de digitalisering te begeleiden zoeken we een breed inzetbare informatieanalist.


Het centrale ondersteuningsteam is onderdeel van de afdeling Ketenvoorzieningen, behorend bij de directie Regie Vreemdelingenketen van het Directoraat – Generaal Vreemdelingenzaken van het Ministerie Veiligheid en Justitie.


Team

De informatieanalist maakt onderdeel uit van het realisatieteam en zal binnen dit team nauw samenwerken met de coördinatoren realisatie en ketentestcoördinatoren. Daarnaast werkt de informatieanalist samen met de business analisten die met ketenpartners analyses uitvoeren van de primaire processen en de wijze van digitalisering vastleggen. Het centraal ondersteuningsteam kenmerkt zich door een open, gedreven en collegiale houding. De standplaats van het team is het ministerie van V&J, maar de teamleden zijn ook vaak op locatie bij de ketenpartners. Daarnaast wordt er veel plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. We zijn op zoek naar iemand die binnen dit team past.


Profiel

De gezochte informatieanalist werkt met de ketenpartners en de beheerders van de centrale ICT-voorzieningen in de vreemdelingenketen aan het digitaliseren van informatiestromen tussen verschillende overheidsorganisaties. Hiertoe specificeert de informatieanalist documenten waarin staat beschreven hoe specifieke informatiestromen gedigitaliseerd moeten worden. Dit doet de informatieanalist samen met business analisten, vertegenwoordigers van de ketenpartners en beheerders van de centrale voorzieningen. Hiervoor is het mogelijk dat de informatieanalist werksessies moet beleggen en begeleiden. De nadere specificatie moet op een systematische en uniforme wijze worden gedocumenteerd.


Ook ondersteunt de informatieanalist de ketenpartners en de beheerders van de centrale voorzieningen bij de daadwerkelijke realisatie en implementatie van de digitalisering. Dit is in samenwerking met de rest van het team. Ten behoeve van de digitalisering is een stappenplan opgezet. De informatieanalist kan worden gevraagd om in elke stap ondersteuning te bieden. Om die reden zoeken we een breed inzetbare informatieanalist met goede communicatieve vaardigheden. Een flexibele en praktische instelling is een must.


Daarnaast kan het voorkomen dat architectuuruitgangspunten nader gespecificeerd moeten worden. Hiervoor treedt de informatieanalist in overleg met de Architectuurraad van de Vreemdelingenketen en de betrokken partijen. Van de informatieanalist wordt verwacht dat hij, in afstemming met de betrokken partijen, een heldere casus beschrijft en indient bij de Architectuurraad. Het verkregen advies van de Architectuurraad vertaalt de informatieanalist in een door de betrokken partijen gedragen werkwijze.


Ook wordt de informatieanalist gevraagd om de documenten te reviewen waarin de business analisten de huidige en de nieuwe digitale werkprocessen en de wijze van digitalisering beschrijven.


Gedurende het gehele proces is het van belang dat alle betrokken partijen worden meegenomen en dat zij hun achterban ook goed betrekken en informeren. Hierdoor is het belangrijk dat de informatieanalist veel verbinding zoekt met de omgeving.


Om deze werkzaamheden uit te voeren zijn we op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden die de kandidaat in staat stellen om werksessies voor groepen te begeleiden;
 • Een klantgerichte, ondernemende en professionele instelling;
 • Ervaring met het specificeren van functionele behoeften in een omgeving met verschillende overheidsorganisaties, die diverse belangen hebben;
 • Ervaring met gegevensanalyse en woordenboeken;
 • Handigheid in Excel is een pré.


Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over de volgende competenties beschikt:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Oordeelsvorming
 • Contactgerichtheid
 • Analytisch

Eisen en Wensen

 1. WO werk- en denkniveau;
 2. In de afgelopen vijf jaar meer dan een jaar werkervaring in projecten waarbij meerdere overheidspartijen betrokken zijn met verschillende belangen in een politiek gevoelige context;
 3. In de afgelopen vijf jaar meer dan een jaar werkervaring als informatieanalist;
 4. In de afgelopen vijf jaar meer dan een jaar werkervaring met projecten met een digitaliseringscomponen

Wens 1

Ervaring met projecten op het gebied van digitalisering in de afgelopen vijf jaar

 

 • 20%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

 

Wens 2

Ervaring met het specificeren van functionele behoeften in de afgelopen vijf jaar

 

20%

0 punten:  minder dan 1 jaar ervaring

6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring

10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

Wens 3

Ervaring binnen de vreemdelingenketen (Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken) in het algemeen en/of met de betrokken organisaties Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen en ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder

 

5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: ervaring bij 1 van de bovenstaande organisaties
 • 10 punten: ervaring bij 2 of meer van de bovenstaande organisaties.

 

Wens 4

Werkervaring binnen overheidsketens in de afgelopen zeven jaar

 

5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

Wens 5

Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

 

15%

Beoordeling op basis van rapportcijfer 1 tot 10 voor taalgebruik en opbouw CV en toelichting.

 

Wens 6

Teamspeler met grote mate van organisatiesensitiviteit

 

15%

Beoordeling op basis van rapportcijfer 1 tot 10 op basis van de toelichting/motivatie.