Business analist Overheid

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 17 juli 2017 - 31 december 2017
 • 11 juli 2017

Functieomschrijving

Om te zorgen dat medewerkers in de vreemdelingenketen tijdig over de juiste informatie beschikken, heeft toenmalig Staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer toegezegd dat informatie real-time online beschikbaar wordt gesteld voor medewerkers in de keten. Om dit doel te kunnen bereiken worden organisaties in de vreemdelingenketen ondersteunt door een centraal ondersteuningsteam analyse & realisatie.

Het centrale ondersteuningsteam begeleidt ketenpartners in het bepalen op welke wijze de huidige papieren informatiestromen met behulp van centrale ICT-voorzieningen digitaal uitgewisseld kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn hier op hoofdlijnen procesanalyses voor uitgevoerd. Het is nu zaak om samen met inhoudelijk experts van ketenpartners en business analisten uit het eigen team nadere analyses uit te voeren en tot oplossingsrichtingen te komen volgens een voor gedefinieerd totstandkomingsproces. Vervolgens dienen de vastgestelde oplossingsrichtingen te worden geïmplementeerd in de werkprocessen van de ketenpartners. Voor deze werkzaamheden zoeken we een business analist/procesbegeleider.

Het centrale ondersteuningsteam is onderdeel van de afdeling Ketenvoorzieningen, behorend bij de directie Regie Vreemdelingenketen van het Directoraat – Generaal Vreemdelingenzaken van het Ministerie Veiligheid en Justitie.

Team

De business analist zal onderdeel gaan uitmaken van een jong en dynamisch analyseteam. Het team kenmerkt zich door een open, gedreven en collegiale houding. De standplaats van de business analisten is het ministerie van V&J, maar de analisten zijn ook vaak op locatie bij de ketenpartners. Daarnaast wordt er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. We zijn op zoek naar iemand die binnen dit team past.

Profiel

De gezochte business analist analyseert samen met (experts van de) ketenpartners werkprocessen in de keten. Deze analyses vinden plaats met behulp van diverse werkvormen (onder andere tijdens workshops en locatiebezoeken) die door de business analist worden voorbereid en gefaciliteerd. Op basis van de analyses stelt de business analist procesplaten op en beschrijft hij het huidige proces en het digitale proces in zogenaamde digitaliseringsvoorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens getoetst en afgestemd met de betrokken ketenpartners en de beheerders van de centrale ICT-voorzieningen. De business analist werkt altijd in teamverband met andere analisten uit het eigen team, waarbij hij soms trekker van een onderwerp is en soms ondersteunt.

Om deze werkzaamheden uit te voeren zijn we op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden die de kandidaat in staat stellen om analysesessies voor groepen te begeleiden;

 Een klantgerichte, ondernemende en professionele instelling;

 Ervaring met het uitvoeren van procesbegeleiding (in samenwerking met anderen) met verschillende overheidsorganisaties, die diverse belangen hebben;

 Werkervaring in projecten met een ICT-component.


Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over de volgende competenties beschikt:

 Organisatiesensitiviteit

 Omgevingsbewustzijn

 Samenwerken

 Flexibiliteit

 Contactgerichtheid

Eisen en Wensen

Eisen

 1. ·         WO werk- en denkniveau;
 2. ·         In de afgelopen vijf jaar meer dan een jaar werkervaring in projecten waarbij meerdere overheidspartijen betrokken zijn met verschillende belangen in een politiek gevoelige context;
 3. ·         in de afgelopen vijf jaar meer dan een jaar werkervaring met inhoudelijke procesbegeleiding;
 4. ·         Meer dan een jaar werkervaring met projecten met een digitaliseringscomponent.

 

Wensen

Wens 1

Ervaring met projecten op het gebied van digitalisering bij de (rijks)overheid in de afgelopen vijf jaar

 

20%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

Wens 2

Ervaring met inhoudelijke procesbegeleiding in de afgelopen vijf jaar

 

20%

 • 0 punten:  minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

Wens 3

Ervaring binnen de vreemdelingenketen (Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken) in het algemeen en/of met de betrokken organisaties Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen en ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder

 

5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 6 punten: ervaring bij 1 van de bovenstaande organisaties
 • 10 punten: ervaring van 2 of meer van bovenstaande organisaties

 

Wens 4

Werkervaring binnen overheidsketens in de afgelopen zeven jaar

 

5%

 • 0 punten: geen ervaring
 • 4 punten: minder dan 1 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 1 en 2 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 2 jaar ervaring

 

Wens 5

Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

 

15%

Beoordeling op basis van rapportcijfer 1 tot 10 voor taalgebruik en opbouw CV en toelichting.

 

Wens 6

Teamspeler met grote mate van organisatiesensitiviteit

15%

Beoordeling op basis van rapportcijfer 1 tot 10 op basis van de toelichting/motivatie