Mobile developer .Net-Xamarin-MDSN

 • Belastingdienst
 • Apeldoorn
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 1 september 2017 - 31 december 2017
 • 5 juli 2017

Functieomschrijving

Het Mobile Competence Center Belastingdienst ontwikkelt mobiele oplossingen op basis van het ontwikkelplatform Xamarin (Apps) tegenwoordig MSDN .c.m. .Net back-ends voor Burgers & Bedrijven (extern) en voor medewerkers (intern), daarnaast ontwikkelen wij ook Apps voor de Rijksdienst (ministeries) voor de mobiel platformen iOS (Ipod/Iphone/Ipad), Android (Samsung, Sony etc.) en Windows 10. Daar horen grote, kleine en creatieve opdrachten bij.

Ontwikkelen van Mobile oplossingen in de vorm van Apps voor mobiel devices voor IOS (Apple), Android en Windows 10 (phone/tablet).

Tijdens de ontwikkeling van Enterprise en Burger en Bedrijf productie Apps en Proof of Concepts worden een aantal onderwerpen worden beproefd. Hierbij valt te denken aan: gebruik van ontwikkeltool, ontsluiting van data uit datacenter, distributiemechanismen etc. Je gaat samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van Apps, mogelijk in een co-productie met een externe serviceproviders.

We werken op een agile wijze, vanuit en op het mobiele ontwikkelplatform Xamarin.

Wij verwachten van een senior ontwikkelaar dat deze ook junior en medior ontwikkelaars (didactisch vermogen) in project opleidt in mobiele vaardigheden.

Creativiteit en techniek direct vertaalt naar ultieme mobile gebruikerservaring. Door het inzetten back-end skills en front-end kennis. Meedenken met product-owners en brainstormen over mooie oplossingen?

Daarom bekend en ervaring met het .NET framework.

Met een uitgesproken mening over waar een software oplossing aan moet voldoen, om de hoogst mogelijke usability voor een gebruiker te realiseren.


Plaats van werken: Flexibel (werken in en vanuit Apeldoorn, of externe locatie binnen Nederland)

Profiel

 • Analytisch sterk en snel eigen maken van business processen en uitdagingen
 •  Vertalingen van functionele behoeften (product backlog) naar mobiele App functionaliteit
 •  Kennis van de mobile markt en ontwikkelingen binnen het Mobiele spectrum
 • Gezond boerenverstand (‘fiscale processen’)
 • SCRUM (vakkennis)

Eisen en Wensen

 1.  Xamarin (ontwikkelplatform, verplicht); Visual Studio
 2.  Xamarin Forms(gewenst)
 3.  C# (verplicht)
 4.  .NET SDK (gewenst)
 5.  .NET Back-end ontwikkel en integratie (gewenst)
 6.  iOS en Android SDK
 7.  SQLlite
 8.  Xcode (native Apple)

Vakkennis overig:

 • Specifiek kennis van integratieaspecten (Java), zoals:
 • J2EE, Webservice, SOAP, Webstraat richtlijnen, en zo mogelijk Eclips. Aanvullend DB2 en SQL ervaring in combinatie met mobiele apps.
 • Persoonlijke vaardigheden:
 • Competenties:
 • Creativiteit
 • Zelfstandigheid (oa in de klantbenadering en klantrelatie)
 • Zelfkritisch
 • Accuratesse, nauwkeurigheid en compleetheid van het opgeleverde werk
 • Innovatief, oa mate van aandragen van trends bij collega’s
 •  Inzet, snelheid van werken
 • Overtuigingskracht
 • Vak- en didactisch competent:

Kennisoverdracht (App ontwikkel kennis en ervaring) afstemt op de overige scrumteam leden en rekening houdt met individuele verschillen.

Motiveert en hen uitdaagt om er het beste van te maken en hen helpt om de ontwikkel taken met succes af te ronden

Leert leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen

Opmerkingen/bijzonderheden:

We verwachten van de kandidaten dat zij enthousiast en energiek te werk gaan in dit innovatieve traject en ook open staat om persoonlijk te investeren.

Daarnaast verwachten wij een ‘Agile Scrum DNA’ met drive voor constant veranderen en innoveren passend in de dynamische cultuur van het Mobile Competence Center.