Projectleider (16/24 u/pw)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 10 juli 2017 - 31 december 2017
 • 29 juni 2017

Functieomschrijving

De huidige Stelselcatalogus heeft tot doel inzicht te verschaffen welke basisregistraties welke authentieke gegevens bevatten, wat de betekenis ervan is en de kwaliteit. Deze stelselcatalogus is echter niet eenvoudig toegankelijk voor diverse groepen gebruikers. Daarnaast is de scope van de stelselcatalogus nu nog beperkt tot de basisregistraties, terwijl de overheid werkt aan een breder stelsel van overheidsgegevens. We noemen dit het ‘overheidsgegevenslandschap’.

Dit gegevenslandschap kent verschillende type gebruikers: beheerders, aanbieders en gebruikers van gegevens (inclusief burgers en bedrijven), juristen, informatieprofessionals, beleidsmedewerkers, IT-ers, en vele anderen. Deze verschillende invalshoeken dienen een plek te krijgen in de gegevenscatalogus: een overzicht welke gegevens voorhanden zijn hoe die zich tot elkaar verhouden. Dit gaat over:

• een register van voorhanden informatie-objecten (met bijbehorende procedures), in de vorm van informatie- en procesmodellen, incl onderlinge relaties;
• een index op die informatie, in de vorm van een doorzoekbaar netwerk van verwijzingen, ook naar definiërende wet- en regelgeving;
• een portfolio van beschikbare informatieproducten en –diensten, die in het gegevenslandschap beheerd worden en, onder dienstverleningsafspraken, voor afnemers beschikbaar zijn;
• een taal waarin de bedoeling en betekenis van de betrokken gegevens in onderlinge samenhang wordt beheerd en ontsloten.

In de te volgen aanpak wordt onderscheid gemaakt in korte termijn en lange termijn oplossingen. Op korte termijn zijn de werkzaamheden:
- Toevoegen van registers in de huidige catalogus. Kandidaten hiervoor zijn onderwijsinstellingen (DUO), PDOK-catalogus (Kadaster) en polis (UWV) evt. via een “invoeg-straat” om versneld nieuwe registraties toe te voegen
- Verbeteringen aan de beheermodule en evt. backend functionaliteit
- Aansluiting op LiDo (registraties van wetten)

De langere termijn gaat o a over

- Mock-up catalogus, getoetst aan diverse gebruikersgroepen.
- Architectuur Gegevenscatalogus
- Eerste versie Stelselcatalogus nieuwe opzet

Tijdslijn:
In de periode juni tot en met juli dient in ieder geval te worden gerealiseerd:
- Ontsluiting een of meerdere registraties in de catalogus
- Mock Up
- Start pilot automatisering index functie

Augustus en september:
- Ontsluiting meerdere registraties
- Aanvullende functionaliteit huidige catalogus (bijv. beheer e/o LiDo)
- Architectuur catalogus

Oktober t/m december:
- Ontsluiting meerdere registraties
- Aanvullende functionaliteit huidige catalogus (bijv. beheer e/o LiDo)
- Beschrijving van standaarden
- Eerste versie van catalogus
- Intentionele semantiek


Profiel

Wij zoeken een ervaren kandidaat die de kennis en de vaardigheden bezit om de projectleiding voor de vernieuwing van de stelselcatalogus op zich te nemen. Dit zal zijn als ‘meewerkend voorman/-vrouw’. Werkenderwijs zal met de programmamanager worden afgestemd over uitbreiding van het team.


In essentie betreffen de werkzaamheden:

• leiding geven aan het ontwikkelen van de vernieuwde gegevenscatalogus;

• Doordenken en uitwerken van de architectuur van de gegevenscatalogus

• Onderhouden en stimuleren van het netwerk van betrokken overheidsgegevensspecialisten en -architecten

• Aansturen externe partijen en project team

• Opstellen van, sturen op, bestuurlijk geaccepteerd, plan van aanpak.

De ideale kandidaat kent de overheid en het gegevenslandschap van de overheid goed, is op de hoogte van de nieuwste inzichten rond datagebruik en -management. Hij/zij is bovendien een teamplayer, die graag in netwerkverbanden samen werkt om tot gedragen resultaten te komen maar neemt tegelijkertijd zelf eindverantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Eisen en Wensen

Eisen:

 1. Direct beschikbaar tot einde jaar
 2. Ervaren projectleider
 3. Tenminste 16 uur per week


Wensen

Aantoonbaar kennis van gegevenscatalogi en overheidsgegevens

 • 30%

 • >= 5 jaar ervaring = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar ervaring = 6 punten
 • < dan 3 jaar ervaring = 2 puntenBij geen aantoonbare ervaring is de score 0.
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Aantoonbaar ervaring binnen de overheid, in een politiek gevoelige setting

 • 20%

 • Ruime ervaring (meerdere vergelijkbare trajecten) 10 punten;
 • Redelijk ervaren (enkele relevante trajecten) 8 punten;
 •  Weinig ervaren 6 punten
 • Geen aantoonbare ervaring – 0 punten.

Zelfstandig opererend in een netwerkomgeving

10%

 • Meerdere zelfstandige trajecten: 10 punten
 • Enkele zelfstandige trajecten: 6 punten;
 • Geen aantoonbare zelfstandige trajecten: 0 punten

Inhoudelijke kennis van relevante technologie (linked data, open source, dbms e.d.)

20%

 • Ruime ervaring (meerdere vergelijkbare trajecten) 10 punten
 • Redelijk ervaren (enkele relevante trajecten) 8 punten;
 •  Weinig ervaren 6 punten;
 • Geen aantoonbare ervaring – 0 punten