Senior Tester voor Operatie BRP (digitale overheid)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 15 mei 2017 - 31 december 2017
 • 7 mei 2017

Functieomschrijving

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken  – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten:

1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) ) met onder andere een Architectuur en Ontwerp team waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen als ook dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie, Test en Validatie team en een klein PMO team.

2. Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Binnen het project Ontwerp en Realisatie wordt in verschillende teams op basis van SCRUM aan zowel de nieuwe BRP als de migratievoorzieningen gewerkt. De multidisciplinaire teams bestaan uit informatieanalisten/specifiers, ontwikkelaars en testers en de teams worden bijgestaan door enkele architecten en een teamleider. Ter versterking van de teams, is er behoefte aan een senior tester.

Profiel

De senior tester maakt deel uit van een SCRUM team, waarin hij of zij onder andere verantwoordelijk is voor:

 • ·           Het voorbereiden van diverse testen (zoals systeemtesten, functionele testen, niet-functionele testen (bijvoorbeeld performance-testen) en systeemintegratie testen) en het opstellen van test-scenario’s;
 • ·           Het automatiseren van de diverse testen, inclusief automatisering (waar mogelijk) van de rapportages;
 • ·           Het (geautomatiseerd) uitvoeren van de diverse testen;
 • ·           Het adviseren ten aanzien van de testresultaten;
 • ·           Het inrichten van de benodigde testomgevingen binnen het team;
 • ·           Het gezamenlijk met overige teamleden (ontwikkelaars en testanalisten) direct verhelpen van bevindingen;
 • ·           Het beoordelen van functionele requirements op testbaarheid en het inschatten en inplannen van werkzaamheden op basis hiervan;
 • ·           Voorstellen en aanbrengen van verbeteringen in de wijze van (geautomatiseerd) testen.

De volgende zaken zijn een pré:

 • ·           Beschikt over uitstekende kennis en inzicht in de laatste theoretische en technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied testen: weet eerste ideeën/concepten te vertalen in bruikbare teststrategieën;
 • ·           Is een uitstekende teamspeler in een complexe netwerkomgeving;
 • ·           Is communicatief vaardig en enthousiasmerend;
 • ·           Heeft een sterk conceptueel denkvermogen;
 • ·           Creativiteit om binnen de mogelijkheden “slimme” testopzet te maken;
 • ·           Pragmatisch;
 • ·           Heeft aantoonbare kennis en ervaring met SOAP, XML, XSD en WSDL;
 • ·           Heeft aantoonbare kennis van Selenium;
 • ·           Heeft aantoonbare kennis en ervaring met SQL, bij voorkeur ook PostgreSQL;
 • ·           Is bij voorkeur in staat architectuurconcepten in detail te doorgronden;
 • ·           Heeft bij voorkeur ervaring met het testen binnen open source communities en/of complexe samenwerkingsverbanden met meerdere ontwikkelpartijen;
 • ·           Heeft bij voorkeur een certificering als Agile Tester;
 • ·           Heeft bij voorkeur een opleiding op het gebied van informatiekunde en/of informatica;
 • ·           Heeft bij voorkeur ervaring binnen de e-overheid en/of gemeentelijke ICT;
 • ·           Heeft bij voorkeur uitgebreide kennis van (open) standaarden en open source;
 • ·           Heeft bij voorkeur certificaten uit de ISTQB/ISEB/Tmap trainingen.
 • ·           Heeft bij voorkeur kennis van Eclipse en/of IntelliJ of een soortgelijke tool
 • ·           Heeft bij voorkeur kennis van het GBA-stelsel
 • ·           Heeft bij voorkeur kennis van Java;
 • ·           Heeft bij voorkeur kennis van Jira en Jenkins;
 • ·           Heeft bij voorkeur ervaring met Maven en Subversion.
 • ·           Heeft bij voorkeur kennis van Linux, scripting en Tomcat;

Eisen en Wensen


Eisen

 1. Heeft aantoonbare ervaring met het werken in bedrijfskritische projecten met een groot afbreukrisico (eis);
 2. Heeft ervaring met het testen van service georiënteerde systemen, in het bijzonder het testen van koppelvlakken en systemen zonder grafische gebruikersinterface (eis);
 3. Heeft ervaring met geautomatiseerd testen van complexe systemen (eis);
 4. Heeft ervaring in het uitvoeren van projecten in een Agile ontwikkelomgeving (Agile, SCRUM, OPENUP) (eis);
 5. Universitair werk/denkniveau (eis);
 6. Heeft tenminste 6 jaar relevante en bij voorkeur recente werkervaring met tenminste 3 jaar in een functie passend binnen dit profiel (eis).


Wensen

Opleiding en certificering

15%

Hoe meer de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

35%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen, des te hoger de beoordeling.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

30%

Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

Prijs

20%