Senior SAS Data Integration (DI) Specialist (SME)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 1 juni 2017 - 31 december 2017
 • 8 mei 2017

Functieomschrijving

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren is een publieke taak. ICTU heeft hiervoor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) opgezet met ruim 200 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de BRP en tot het opsporen van adresfraude. Dat is belangrijk, want fraude mag niet lonen.

Onderdeel van het project is het analyseren en selecteren van hoogwaardige signalen, zodat de beschikbare capaciteit voor het doen van adresonderzoek efficiënt en effectief ingezet kan worden. Het Informatie Knooppunt (IKP) is de centrale plek waar informatie wordt ontvangen, verrijkt, geanalyseerd, en doorgezet naar de afnemers. Het IKP heeft twee jaar in experimentele opzet haar aanpak beproefd waarbij is bewezen dat deze taken doelmatig, zorgvuldig en op transparante wijze worden ingevuld. Onlangs heeft het IKP geïnvesteerd in het analytisch platform SAS, waarmee deze taken op professionele wijze kunnen worden ingericht.


Het IKP bestaat op dit moment uit een team van drie fulltime data analytics experts en twee parttime  database beheerders, een parttime systeembeheerder en een fulltime applicatie ontwikkelaar. Voor het operationaliseren van de SAS analytisch platform is IKP op zoek naar een senior SAS DI specialist met kennis en ervaring met de inrichting van SAS Fraud Framework en het onderliggende data model.

De SAS DI fungeert als technisch subject matter expert van SAS DI Studio en het SAS Fraud Framework. Hij/zij is een technisch specialist en houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van DI processen waarmee data wordt gelogd, getransformeerd en geladen in SAS EG, SAS Eminer, SAS VA en SAS SNA. Ervaring met het ontwerpen en bouwen van datamarts specifiek voor analytics is van groot belang. De data wordt geladen vanuit diverse databronnen waaronder Postgres, platte tekstbestanden, Excel en andere ODBC-bronnen. Hij/zij voert hiertoe de nodige kwaliteitscontroles uit, die als standaard onderdeel in DI studio flows worden geïntegreerd. De SAS DI specialist werkt nauw samen met het data analytics team, de SAS TLM consultant en de beheerders van de Postgres database. Omdat het IKP verder gaat met haar ontwikkelingen is het van groot belang dat de data in een schaalbare en duurzame structuur wordt gegoten. De SAS DI specialist is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van deze structuur. Daarnaast zorgt de SAS DI specialist voor een optimale scheduling routine voor de herhaaldelijke data loads.

Profiel

Als SAS DI specialist heb je minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten van datastromen en voorbereiden van basis tabellen tbv van eindgebruikers met SAS Data Integration Studio. Je gebruikt daarbij gestandaardiseerde ontwerpprincipes en ETL blokken. Je bent ervaringsdeskunidge als het gaat om het bouwen van optimale flows in DI studio. Je hebt een gedegen kennis en kunde van verschillende vormen van data modelleren zoals dimensionaal, relationeel modelleren en data vault en hebt dit in diverse projecten toegepast. Je hebt kennis van SAS gerelateerde producten zoals Data Management Studio, SAS EG en SAS VA. Je overziet de gehele datavoortbrengingsketen van het SAS Fraud Framework en de informatiebehoefte die leeft onder de gebruikers. Als senior SAS DI specialist ben je een expert in Base SAS, Macros, SQL, DI Studio en het gebruik van SAS/ACCESS engines om data van externe bronnen te laden.  Je hebt ervaring met de inrichting en gebruik van SAS Management console voor de dagelijkse functioneel beheer taken. Je hebt tevens ervaring met het maken van test opzetten en uitvoeren van test cycli, het documenteren van de resultaten en het managen van de fixes. Je weet hoe je het werk in DI Studio moet documenteren. Je hebt ervaring met het reviewen van code van derden en weet jouw kennis over te brengen aan je collega’s en stakeholders. Je werkt in een dynamisch project waarin agile werken van groot belang is. Je bent in staat prioriteiten te stellen en kunt werken met strikte deadlines, waarbij je de nodige status en voortgang informatie oplevert. Je bent in staat om vast te stellen in welke volgorde issues moeten worden opgepakt en schakelt waar nodig de hulp in van SAS Technical Support. Je zet ideeën om in een technische oplossing. Je bent een echte team-player, flexibel ingesteld en in staat om zelfstandig te werken. Jouw persoonlijkheid zorgt ervoor dat er draagvlak ontstaat voor jouw voorstellen om het informatieknooppunt verder te professionaliseren en de betrokken stakeholders tevreden te stellen. Daarnaast ben je in staat om ideeën snel om te zetten in praktische oplossingen en denk je pro-actief mee in de route voorwaarts.

Eisen en Wensen

 1. ·       WO opleiding, studierichting: Informatica, Informatie Technologie, Business information of andere vergelijkbare studierichting.
 2. ·       SAS Data Integration, SAS BASE and ADVANCED Programming Certification.
 3. ·       Minimaal 2 jaar ervaring met SAS Fraud Framework.
 4. ·       Ervaring met inrichting van logging en audit trails ter validatie van privacy en security restricties.
 5. ·       Ervaring met ontwerpen dimensionaal modellen en bouwen van datamarts in meerdere opdrachten
 6. ·       Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen

 

 

 

Samengewerkt in team met data analytics experts (experts die geavanceerde kwantitatieve analyses toepassen).

 

 • 10 %

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Ervaring met inrichting van kwaliteitscontroles en uitvoeren van data validatie testen.

 • 15%

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Aantoonbaar rollen vervuld als technical team lead.

25%

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Ontwerpen van data flows en bouwen van data warehouse en/of data marts. waarbij data vanuit SAS DI beschikbaar werd gesteld in SAS VA, SAS Eminer en SAS SNA.

25%

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25%