Senior ontwikkelaar Gebruikerstoepassingen (32-36 upw)

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 1 mei 2017 - 1 april 2018
 • 21 april 2017

Functieomschrijving

Rijkswaterstaat, Programma Invoering Omgevingswet, Deelprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet, Project PR12 Gebruikerstoepassingen. Deze opdracht behelst de levering van een senior ontwikkelaar.

Omschrijving activiteiten van de Senior ontwikkelaar

Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseert de ICT producten (applicaties, gebruikerstoepassingen, interfaces, services) rondom de implementatie en het gebruik van de nieuwe Omgevingswet. Door de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar (zie verder www.AandeslagmetdeOmgevingswet.nl).

Het project PR12 Gebruikerstoepassingen is onderdeel van het programma DSO en bouwt de front-end functionaliteit die via een portaal aan initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag wordt aangeboden. Het maakt daarbij gebruik van een web framework en backend functionaliteit die ontsloten wordt middels webservices.

De gebruikerstoepassingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende applicaties:

 • -      Oriënteren
 • Het vinden van informatie op maat, het vinden van beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving en het delen van informatie bij oriënteren.
 • -      Check
 • Controleren of men vergunning of melding plichtig is bij het uitvoeren van een activiteit in de leefomgeving.
 • -      Indienen
 • Het indienen van aanvragen, meldingen, zienswijzen, bezwaren en beroepen.
 • -      Inzien
 • Het opvragen van besluiten (regels) als gestructureerde juridische teksten of kaart.
 • -      Samenwerken 
 • Dit is functionaliteit voor het bevoegd gezag en haar adviseurs om samen te werken aan het nemen van besluiten en maken van plannen.

Naast deze front-end toepassingen wordt er ook nog een backend component voor aanvragen en melden door het project ontwikkeld. Deze component betreft het kunnen ontvangen van een indienbericht via het knooppunt. Dit bericht kan vanuit een  front-end toepassing worden verstuurd of vanaf een app van derden.

De functionaliteit van de Gebruikerstoepassingen moet aansluiten bij de use cases zoals die grotendeels binnen het project gedefinieerd zijn. Kenmerkend voor deze applicaties is dat deze door onafhankelijke SCRUM-ontwikkelteams worden ontwikkeld, dat ze over een eenduidige “look en feel” beschikken en dat beveiliging, authenticatie en autorisatie centraal is belegd. 

De in dit profiel gevraagde senior ontwikkelaar zal deelnemen aan de realisatiefase die tot en met medio 2019 loopt. Bij de realisatie zullen oplosrichtingen bepaald en ontwikkeld worden waarbij onder andere de koppelvlakken met PR02 Portal en CMS en PR13 Toepasbare regels tot stand komen. Je bent een zeer ervaren AngularJS-ontwikkelaar met ruime ervaring in SCRUM/Agile IT- projecten in het algemeen en Spring en service-georiënteerd werken in het bijzonder. Je hebt een ruime ervaring in het ontwikkelen van backend en front-end functionaliteit voor een Rich JavaScript Application.

Extra uitleg PR02 Portal en CMS:

Het portal is een gebruikersinterface voor gebruik via een browser en mobiele devices, die zorgt voor interactie met de gebruiker. De gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het portaal draaien. Een gebruikerstoepassing is in het portal geïntegreerd en neemt de opmaak van het portal over. Het portal draagt tevens zorg voor het identificeren en authenticatie (via e-overheidsfuncties DigiD en e-Herkenning) en autoriseren tot welke functionaliteit de gebruiker toegang heeft. Eventuele helpfunctionaliteit, teksten en andere content (plaatjes, video’s, iconen, etc.) van gebruikerstoepassingen wordt in het CMS ondergebracht. Bewaakt moet worden dat PR02 voor aanvang van de realisatiefase de aansluitvoorwaarden van gebruikerstoepassingen vastlegt.

Extra uitleg PR13 Toepasbare regels:

Toepasbare Regels zijn juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen en formulieren). Het vertalen van juridische teksten (voor landelijke wet- en regelgeving) naar toepasbare regels valt binnen het stelsel, het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke partijen (Rijk c.q. alle lokaal bevoegd gezagen) om dit te organiseren. De Toepasbare Regels worden opgenomen in een business rule engine. De gebruikerstoepassingen roept, via een servicebus, de vragenbomen (t.b.v. de Checken functionaliteit) en formulieren (t.b.v. de Indienen functionaliteit) op. De gebruikerstoepassingen spreken daarvoor de rule engine van PR13 aan.

Op de te leveren producten/diensten

 •       - Het ontwikkelen van de gebruikerstoepassingen, rekening houdend met een reeds aanwezige digitale stijlgids en click-model.
 •       - Het ontwikkelen van de voor PR12 noodzakelijke mocks/stubs.
 •       - Het ontwikkelen van geautomatiseerde functionele en unit tests.
 •       - Het inschatten van User Stories.
 •       - Het ondersteunen van de informatie analist en product owner.
 •       - Het onderhouden van technische documentatie.
 •       - Het onderhouden van de build straat.
 •       - Het uitvoeren van code reviews en technisch analyses.

Profiel

Deze functie vraagt een inzet van 32 tot 36 uur per week. Opbouw van uren is in overleg mogelijk, evenals dat het opbouwen van uren mogelijk is wanneer je op korte termijn nog niet voor de volledige minimum aantal uren beschikbaar bent. Tevens bestaat er kans op verlenging na april 2018 en hiermee is het dus een interessante langdurige opdracht! Tevens:

Algemene kennis

 • ·         Domeinkennis: E-Overheid, Zaakgericht werken, Omgevingswet cq de domeinen ruimte, wonen, milieu, water.

Competenties:

 • ·         Doortastend in uitwerkingen en technische beslissingen
 • ·         Communicatief sterk in woord en geschrift (in zowel Nederlands als Engels).
 • ·         Adviserend zijn in aanpak team (zowel qua te gebruiken techniek als aanpak

Eisen en Wensen

Eisen

 1.  Minimaal 5 jaar ervaring als senior ontwikkelaar met kwaliteiten van een senior medewerker (JavaScript en Java-ontwikkelaar, Front-end development, HTML, CSS, Command Line scripting)
 2.  Tenminste HBO werk- en denkniveau (informatica, informatiekunde)
 3.  Nederlandse taal vloeiend kunnen spreken en schrijven, Engelse taal kunnen lezen
 4.  Zelf geautomatiseerde testscripts kunnen schrijven


Wensen

 

Wens 1

 • 10%

 • Ervaring met Agile en/of SCRUM framework (werken in SCRUM-teams)

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 2

 • 15%

 • Ruime ervaring met Continuous Integration, Continuous Delivery, Test Driven Development, Refactoring.

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 3

 • 15%

 • Kennis van de volgende frameworks: Java frameworks, Hibernate, Spring, Mockito, Maven, JUnit, Angular, NodeJS, Karma/Jasmine, CucumberJS, HTML/CSS, Bootstrap, Selenium, SoapUI en indien mogelijk JMeter.

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 4

 • 10%

 • Kennis van de volgende applicaties: PostgreSQL en Liquibase, JBoss AS, Jenkins

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 5

 • 10%

 • Kennis van de volgende protocollen: Webservices (SOAP, JSON, REST), Linux scripting en Linux Bash.

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

Wens 6

 • 10%

 • Ervaring met Jira en Git.

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten

 • Wens 7

 • 10%

 • Ervaring met Use cases en User stories, informatieanalyse / requirements-analyse en Dependency Injection.

 • ≥ 4 jaar = 10 punten
 • > 2 jaar < 4 jaar = 4 punten
 • > dan 0 jaar ≤ 2 jaar = 0 punten


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20%