Medior kernteamlid ISR - Quality lead óf Technical lead

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 3 april 2017 - 1 augustus 2017
 • 25 april 2017

Functieomschrijving

[Dit is een langdurige aanvraag, wat inhoudt dat wij nu al kandidaten kunnen aanbieden en dat mogelijk de aanvraag eerder sluit dan 27 april - indien ICTU een juiste kandidaat gevonden heeft. Tevens is in geval van inzet op deze aanvraag de kans zeer groot op verlenging t/m 31 december 2017 - 32-36 upw]


ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU Software Realisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van software-ontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van software-ontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardiger dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

 

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem. De tools die ICTU gebruikt zijn onder andere Docker, Jira, Jenkins, TFS, SonarQube, Git, Subversion, Jasmine, Junit, TestX, SilkPerformer, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan en Birt. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten. De samenwerkingsverbanden bestaan onder andere uit guilds en zeepkistbijeenkomsten. Het kwaliteitssysteem raadpleegt de tools die ICTU gebruikt in het ontwikkelproces om een near real time integrale rapportage te maken van de kwaliteit van de software die in projecten wordt gemaakt.

 

De ISR-projecten worden ondersteund door een aantal supportteams en –diensten, te weten een technisch beheer team, een innovatieteam, een databaseteam, Jirasupport, performancetesten en beveiligingstesten. Het kernteam koopt supportdiensten in, coördineert de supportteams, faciliteert de samenwerkingsverbanden, verzorgt de projectspecifieke en generieke kwaliteit-, tool- en architectuurstandaarden, ondersteunt de projecten bij de toepassing daarvan, en ziet toe op de toepassing van de standaarden. Ieder project heeft daartoe een kernteamlid als contactpersoon. Ieder kernteamlid draait mee in meerdere projecten. Tijdens voorbereidingsfasen van projecten omvatten de werkzaamheden het opstellen van softwarearchitectuur­documentatie, kwaliteitsplan, testplan, en/of niet-functionele eisen. Als elders ontwikkelde maatwerk software moet worden overgenomen zijn kernteamleden betrokken bij de beoordeling van de kwaliteit van die software en documentatie. Het kernteam rapporteert aan het afdelingshoofd ISR.

 

Binnen het kernteam worden verschillende rollen  onderscheiden: de Scrumcoach ondersteunt de projecten bij het toepassen van Scrum en faciliteert de afdelingsbrede Scrumguilds, de technical leads ondersteunen de projecten bij het implementeren en toepassen van de buildpipeline en de quality leads richten de kwaliteitsrapportages in en ondersteunen de projecten bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit.

Voor het kernteam zoekt ICTU een extra kernteamlid die de rol van quality lead óf technical lead kan invullen.


Profiel

Het kernteamlid heeft kennis van en ervaring met DevOps, buildpipelines, de genoemde tools, geautomatiseerd testen, courante programmeertalen zoals C#, Java, Javascript, Groovy en/of Python. Het kernteamlid heeft aantoonbaar belangstelling voor software engineering, architectuur en software kwaliteit. Naast gedegen technische en inhoudelijke kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben. Verder heeft het kernteamlid significante ervaring met het werken in een agile-omgeving en een proactieve/zelfstartende mentaliteit.

Eisen en Wensen

Eisen

 1. Minimaal 7 jaar ervaring in de ICT-sector, bij voorkeur in soortgelijke rollen, in de laatste tien jaar.
 2. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de laatste zeven jaar met aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen, beoordelen en/of bewaken van de kwaliteit van software (tenminste architectuur, ontwerp, requirements, broncode, testopzet) conform ISO 25010 en/of ISO 9126.
 3. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de laatste zeven jaar met aantoonbare kennis van en ervaring met softwareontwikkelmethodieken (tenminste use cases, user stories en design patterns), processen (tenminste Scrum) en projectmanagementmethodieken (Prince2 of vergelijkbaar).

  Voor de quality lead rol daarbij:
 4. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de laatste vijf jaar met aantoonbare kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement, verbetering van softwareontwikkelingsprocessen, reviews, softwaremetrieken, kwaliteitsrapportages en relevante tooling (tenminste SonarQube).

  Voor de technical lead daarbij:
 5. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de laatste vijf jaar met aantoonbare kennis van en ervaring met het automatiseren van softwareontwikkelingsprocessen (continuous integration, continuous deployment, DevOps) en relevante tooling (tenminste Jenkins).

 

Wensen

 • Aantoonbare ervaring met het werken bij of voor overheidsinstanties.

 • 10%

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • ≥ 1 jaar < 3 jaar = 6 punten
 • 1 jaar = 0 punten

 • Aantoonbaar uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en zowel op managementniveau als op technisch niveau.
 • Om deze wens te beoordelen dient de CV een gemotiveerde beschrijving te bevatten van de communicatieve vaardigheden, expliciet onderbouwd met projecten/functies in de CV.
 • Bijvoorbeeld: in functie X heb ik aan de hand van interviews een risicoanalyse gedaan van alle twintig lopende softwareprojecten en presentaties verzorgd voor de teams zelf, voor de projectleiders en voor het managementteam van de afdeling.

 • 25%

 • 0:  ontbreekt/niet aanwezig
 • 2:  sterk onvoldoende
 • 4:  onvoldoende
 • 6:  voldoende
 • 8:  goed
 • 10: zeer goed/uitstekend

 • Meer ervaring dan de minimumeisen. Elk jaar ervaring met een van de eisen, meer dan het minimum aantal jaren genoemd bij de eis, levert een “extra ervaringsjaar” op.
 • Bijvoorbeeld: vijf jaar ervaring met het inrichten van continuous integration (eis 5) levert  twee “extra ervaringsjaren” op en dus twee punten bij deze wens.
 • Om de eisen en deze wens te kunnen beoordelen dient de CV een overzicht te bevatten met per eis hoeveel werkervaring is  opgedaan met die eis. Bijvoorbeeld:
Eis 1:
 • ·     6 maanden (van 1-1-2012-tot 1-7-2012) op project X,
 • ·     2 jaar (van 1-7-2012 tot 1-7-2014) op project Y,
 • totaal: 2 ½ jaar.
Eis 2:
 • ·     2 jaar (van 1-7-2012 tot 1-6-2014) op project X,
 • ·     2 ½ jaar (van 1-7-2014 tot 1-1-2016) op project Z,
 • totaal: 3 jaar.

 • 40%

 • ≥ 25 extra ervaringsjaren = 10 punten
 • ≥ 20 extra ervaringsjaren < 25 extra ervaringsjaren = 8 punten
 • ≥ 15 extra ervaringsjaren < 20 extra ervaringsjaren = 6 punten
 • ≥ 10 extra ervaringsjaren < 15 extra ervaringsjaren = 4 punten
 • ≥ 03 extra ervaringsjaren < 10 extra ervaringsjaren = 2 punten
 • ≥ 00 extra ervaringsjaren < 03 extra ervaringsjaren = 0 punten
 •  


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25%