Beleidsadviseur

 • ICTU
 • Den Haag
 • 36 uur per week
 • Onbekend
 • 1 april 2017 - 31 december 2017
 • 17 maart 2017

Functieomschrijving

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak.

ICTU heeft hiervoor in 2014-2016 de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht, met ruim 200 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. Kostendekkend: de aanpak verdient zichzelf terug. De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de BRP en tot het opsporen van adresfraude. Dat is belangrijk, want fraude mag niet lonen.

Zie verder: https://www.ictu.nl/projecten/landelijke-aanpak-adreskwaliteit

Het Kabinet heeft in april 2016 besloten de LAA structureel in te voeren. Daarin werken  de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Financiën, BZK en meer dan 170 gemeenten, succesvol samen. Om dit mogelijk te maken is in opdracht van BZK door ICTU een projectorganisatie ingericht. De gemeenten onderzoeken de juistheid van adressen in de Basis Registratie Personen (BRP) met risicosignalen die rijksdiensten leveren via LAA. De gemeenten doen daarmee eigen adresonderzoek en ze gaan zo nodig aan huis controleren met een applicatie van LAA, op basis van  uitwisseling van informatie tussen de diensten. In dat gemeentelijk onderzoek is overleg belangrijk tussen Burgerzaken, Sociale Zaken en andere afdelingen: wat weten we samen al over de bewoning op dit adres, wat onderzoeken we precies, wat gebeurt er met de uitkomst? Optreden als één overheid geeft zo veel meer rendement.

Taakomschrijving

Het ministerie van BZK is op zoek naar een Beleidsadviseur die de gedelegeerd opdrachtgever ondersteunt om namens haar toezicht te houden op het project en het bereiken van de geformuleerde doelstellingen.

Samen met de gedelegeerd opdrachtgever zie jij toe op de (tussen) resultaten van het project en geef je mede vorm aan het succes van het samenwerkingsverband. Je ondersteunt de gedelegeerd opdrachtgever bij het organiseren van het bestuurlijke samenwerkingsverband en bij het  actief informeren van de stakeholders. Je bewaakt de scope op hoofdlijn en ziet toe op de randvoorwaarden waaronder de samenwerkende partijen het projectresultaat van 15.000  adresonderzoeken en huisbezoeken kunnen realiseren.

Profiel

 • -          Ervaring met het ondersteunen van opdrachtgevers en directies binnen de Rijksoverheid;
 • -          In staat om politiek gevoelige beleidsonderwerpen te beschrijven;
 • -          Beschikt over verbindende kwaliteiten en het draagvlak voor de inbedding bij de stakeholders.

Competenties

 • ·   Verbinder
 • ·   Analytisch en communicatief (mondeling en schriftelijk )
 • ·   Relationeel vaardig
 • ·   Resultaatgericht en zelfstandig
 • ·   Omgevingsbewust
 • ·   Flexibel
 • ·   Plannen en organiseren
 • ·   Organisatiesensitief
 • ·   Proactief 


Eisen en Wensen

Eisen

 1. Minimaal HBO- opleiding/werk en denkniveau
 2. Ruime ervaring bij de rijksoverheid op tactisch en strategisch niveau
 3. Ervaring met grote (ICT) projecten binnen de rijksoverheid
 4. Per direct fulltime beschikbaar
 5. Flexibel inzetbaar

Wensen

Beschikt over verbindende kwaliteiten binnen complexe

omgevingen

15%

 • 10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Communicatiefvaardig, gewend om in complexe omgevingen op

senior niveau partijen aan elkaar te verbinden

15%

 • 10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Ervaring met projecten binnen Rijks- en lokale overheid of vergelijk-bare

organisaties

15%

 • 10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Relevante ervaring met verandertrajecten waarin het

begeleiden/

ondersteunen van gemeentelijke en landelijke organisaties centraal stond

15%

 • 10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

Ruime ervaringom op tactisch en strategisch niveau in complexe

projecten te acteren

15%

 • 10 jaar = 10 punten
 • > 5 jaar < 10 jaar = 6 punten
 • dan 5 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

25%