Senior Relatiemanager

 • ICTU
 • Den Haag
 • 27 uur per week
 • Onbekend
 • 1 maart 2017 - 31 december 2017
 • 23 februari 2017

Functieomschrijving

Het ministerie van VenJ, directie Regie Vreemdelingenketen heeft voor de dienst ICT Politie. In Odijk behoefte aan een senior relatiemanager.

Taakprofiel

 1. voert zelfstandig het relatiebeheer van afnemer(s) c.q. klant(en) op tactisch niveau;
 2. is op tactisch niveau aanspreekpunt (Single Point Of Contact) voor de afnemer en interne organisatie;
 3. ontwikkelt een meerjarenvisie met betrekking tot de afnemersrelatie en toetst de meerjaren- productstrategie in samenwerking met vraagarticulatie (koers en strategie beïnvloedend) daaraan
 4. bereidt voor en ondersteunt de Directie in de besluitvorming en communicatie met het bestuur en de afnemers (ontwikkelt strategisch beleid en scenario’s m.b.t. leverancier-afnemer relatie);
 5. adviseert afnemers, Directie, (Rijks) CIO, Dienstenmanagers, op basis van kennis van het klantveld op vraagstukken waarvoor geen oplossingscontouren in beeld zijn en benaderingswijzen onbekend zijn, waaronder:
  o op de te beheren / beheersen functionaliteit en serviceniveau(s) van de dienst;
  o op de aanpassingen in de dienstverlening die onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst;
  o op de financiële afspraken;
  o op de afstemming tussen de verschillende dienstportfolio’s en de bijbehorende ontwikkeltrajecten;
 6. bewaakt in belangrijke trajecten de integrale aanpak van de dienstverlening naar de afnemers;
 7. onderhoudt actief het contact met externe relaties in overleg met de betrokken functionarissen binnen de Dienst ICT van Politie (tactische aansturing);
 8. onderhoudt actief het contact naar de afnemers en hun omgeving over alle aspecten van IV-dienstverlening en hun (wettelijke) taak (initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert actief bestaande en nieuwe netwerken);
 9. fungeert als escalatiemanager bij klachten, tekortschietende dienstverlening, miscommunicatie of bij tegengestelde belangen die de klantrelatie onder druk zetten;
 10. vanuit de escalaties wordt toegezien op de ketenwerking, initieert verbeteracties en verzorgt de informatievoorziening; 
 11. neemt waar nodig beslissingen op basis van mandaat bij escalaties;
 12. geeft informatie en advies over het aanbod van diensten aan klanten;
 13. is verantwoordelijk voor de voorbereiding van strategisch overleg tussen Dienst ICT en externe relaties;
 14. stuurt, onverlet de lijnverantwoordelijkheid, op het nakomen van afspraken met klant; schakelt gemakkelijk tussen conceptuele modellen en past deze operationeel toe.


Profiel

COMPETENTIEPROFIEL

Opleidings- en ervaringseisen:

 • - academisch werk- en denkniveau met een bedrijfskundige of informatiekundige achtergrond;
 • - kennis van de veiligheidsketen en -markt;
 • - ruime ervaring met het klantveld;
 • - ervaring met het acteren op strategisch en tactisch niveau
 • - kan goed omgaan met tegenstrijdige belangen, politiek-bestuurlijke gevoeligheden, 
 • - heeft oog voor landelijk doorwerkende consequenties en beïnvloeding van (multidisciplinaire ICT projecten) meerdere vakgebieden en werkterreinen
 • - kennis van financieel economische bedrijfsvoering in een complexe organisatie
 • - heeft ruimte sr. management ervaring in ICT en heeft ruime ervaring in het acteren op het raakvlak tussen business en ICT enerzijds en tussen directie en uitvoerenden anderzijds.

Kerncompetenties:

GENERIEKE (vtsPN BREED)

 • - alertheid
 • - samenwerken
 • - integriteit
 • - verantwoordelijkheidsbesef
 • - resultaatgerichtheid
 • - netwerken
 • - proactieve werkhouding
 • - communicatief

SPECIFIEKE COMPETENTIES 

 • - oordeelsvorming
 • - oplossingsgerichtheid
 • - mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • - inlevingsvermogen
 • - klantgerichtheid
 • - assertiviteit
 • - snelle doorgronding van complexe situaties
 • - stevige persoonlijkheid
 • - gesprekspartner op diverse niveau`s (strategisch, tactisch en operationeel) binnen de organisatie
 • - stressbestendig
 • - analytisch

Eisen en Wensen

Eisen

 1.  Aantoonbare ervaring in een IV functie binnen een bedrijf of organisatie met intensieve informatieverwerking op het niveau van een CIO of direct rapporterend aan dat niveau. (i.v.m. inlevingsvermogen in de rol van “klant / opdrachtgever”)
 2. Aantoonbare ervaring met aansturing van IV dienstverlening vanuit een ICT leverancier (i.v.m. het vermogen om functionele en inhoudelijke sturing te kunnen geven)
 3. Tenminste 3 jaar werkervaring binnen de IV organisatie van (Regio) Politie of direct daaraan verbonden organisaties zoals CIP, ISC, ITO, VtsPN. (i.v.m. met het om kunnen gaan met specifieke bedrijfscultuur.)
 4. Bereidheid om binnen 1 tot 2 jaar een dienstverband aan te gaan bij de Dienst ICT van Politie tegen de normale arbeidsvoorwaarden conform Politie cao passend bij de functie (Max. schaal 13).

 


Wensen

Wens 1

Hands-on ervaring met rekencentrum en netwerktechnologie

30%

 • 0 punten:  minder dan 2 jaar ervaring
 • 4 punten: tussen de 2 en 3 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
 • 8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 5 jaar ervaring
 •  

Wens 2

Ervaring in een adviserende en beleidsmatige functie

20%

 • 0 punten:  minder dan 2 jaar ervaring
 • 4 punten: tussen de 2 en 3 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
 • 8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 5 jaar ervaring

 

Wens 3

Ervaring als zelfstandig ondernemer of in een (eind)verantwoordelijke functie binnen een commerciële IT leverancier.

30%

 • 0 punten:  minder dan 2 jaar ervaring
 • 4 punten: tussen de 2 en 3 jaar ervaring
 • 6 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
 • 8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
 • 10 punten: meer dan 5 jaar ervaring

  


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20 %