Business Intelligence (BI) Specialist

 • ICTU
 • Den Haag
 • 24 uur per week
 • Onbekend
 • 20 februari 2017 - 1 juli 2017
 • 8 februari 2017

Functieomschrijving

Het ICTU ondersteunt het programma Aan de slag met de Omgevingswet onder andere op het project Monitor Invoering Omgevingswet. Binnen dit project worden diverse onderzoeken uitgevoerd waaruit gegevens komen die analyse vragen en een inzichtelijke presentatie op de website van het project. Het projectteam zoekt daarom een geschikte Business Intelligence specialist die de projectleiding en onderzoekers kan ondersteunen bij het maken van informatie uit alle beschikbare gegevens. 

Het project krijgt van verschillende onderzoeksbureaus gegevens aangeleverd variërend van enquêteresultaten, tot tellingen/tabellen van registraties en resultaten van het scrapen teksten van websites en document management systemen. De BI specialist is verantwoordelijk voor het loggen, transformeren, laden en analyseren van de geleverde datasets in de analysetools van het project en het programma Tableau dat wordt gebruikt als het online dashboard van het project met alle monitoringresultaten. Hij/zij voert hiertoe de nodige kwaliteitscontroles uit en prepareert, in overleg met de gegevensleveranciers en het projectteam de  data die voor de uitvoering van de kwantitatieve analyses nodig zijn. Dit geldt voor de structurele maandelijkse analyses als ook de ad hoc analyses. Tevens bereid hij/zij de kwantitatieve delen van de diverse rapportages voor die het project dient op te leveren aan diverse stakeholders bij het project. Vooral het toegankelijk maken van de resultaten op een manier die voor alle belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet waarde toevoegt zal de nadruk hebben.


De BI specialist legt direct verantwoording af aan de projectleider van het project Monitoring Invoering Omgevingswet. 

Profiel

Als BI specialist heb je minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten van data stromen en voorbereiden van basis tabellen t.b.v. van eindgebruikers. Je overziet de gehele data voortbrengingsketen en de informatie behoefte die leeft onder de gebruikers. Onder de gebruikers vallen het projectteam MIO en de business stakeholders. Je bent primair een technisch expert die bekend is met verschillende BI backend tools als ook BI frontend tools, die zich snel nieuwe tools eigen maakt. Je bent bekend en ervaren met BI principes, zoals stermodellen, dimensioneel modeleren en het neerzetten van datawarehouses. Tevens heb je ervaring met het inbouwen van data kwaliteit controles.

Je bent een echte team-player, flexibel ingesteld en in staat om zelfstandig te werken. Jouw persoonlijkheid zorgt voor dat er draagvlak ontstaat voor jouw voorstellen om het informatieknooppunt verder te professionaliseren en de betrokken stakeholders tevreden te stellen. Daarnaast ben je in staat om ideeën snel om te zetten in praktische oplossingen en denk je pro-actief mee in de route voorwaarts.

Eisen en Wensen

Eisen

 1.         WO opleiding, studierichting: Informatica, Informatie Technologie, Business information, econometrie of andere vergelijkbare studierichting.
 2.         Kennis en Ervaring met professionele ETL tools (Informatica of SSIS, )
 3.         Kennis en Ervaring met data modellering methodieken (relationeel, dimensionaal, datawarehousing, data marts)
 4.         Kennis en Ervaring van Databases (SQL Server 2014, MS Access, MySql, Oracle)
 5.         Kennis en Ervaring met PLSQL
 6.         Kennis en Ervaring met Opensource BI
 7.         Kennis en Ervaring met Agile development
 8.       Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen

Weging

Criteria

Kennis en ervaring met data-analyse tools (o.a. SPSS)

15 %

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • < dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

Kennis en Ervaring met bouwen van dashboards en data visualisaties (zoals Excel, SSRS, Qlikview, Tableau).

 

25 %

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • < dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

Ervaring met samenwerken in een team met data analytics experts (econometristen, geavanceerde kwantitatieve analyses).

 

15 %

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • < dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

Ervaring bij uitvoeringsinstanties overheid

10 %

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • < dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 

In staat om business behoefte te herkennen en door te vertalen naar de techniek.

 

15%

 • >= 5 jaar = 10 punten
 • >= 3 jaar < 5 jaar = 6 punten
 • < dan 3 jaar = 2 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 


Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20 %