Projectleider Infrastructuur in de Zorg

 • ICTU
 • Den Haag
 • 32 uur per week
 • Onbekend
 • 13 februari 2017 - 31 maart 2017
 • 6 februari 2017

Functieomschrijving

Aanleiding

In het Informatieberaad zorg werken alle koepels van zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten en VWS samen aan de realisatie van een duurzaam informatiestelsel. Dit informatiestelsel moet invulling van een aantal stevige zorgbrede ambities mogelijk maken zoals cliëntregie op informatie, registratie aan de bron, meer transparantie over kwaliteit van zorg.

Om dit mogelijk te maken is een verbetering van de besturing van de onderliggende zorg-informatie infrastructuur nodig: zodat knelpunten worden opgelost, standaardisatie effectiever geïmplementeerd kan worden en partijen beter weten waar zij aan toe zijn, waar zij veilig in kunnen investeren etc.

VWS heeft daarom aangekondigd in het komende Informatieberaad (20 maart) met een uitgewerkt voorstel voor een programma/proces te komen, wat moet uitmonden in regie door het Informatieberaad op de doorontwikkeling van de infrastructuur en ondersteuning van implementatie. De Kerngroep (op 14 februari; gremium dat het Informatieberaad adviseert) en andere relevante partijen worden hierbij betrokken.

Aan ICTU is gevraagd deze activiteit op zich te nemen.

Wat verwachten wij van de projectleider?

 • Beoogd resultaat is een uitgewerkt procesvoorstel tot een regieprogramma Infrastructuur in de zorg voor het Informatieberaad van 20 maart, dat gedeeld wordt door de partijen in het veld. Onderdeel hiervan is nadere definitie en kaderstelling van de uitkomsten van het programma.

Randvoorwaarden en middelen

 • Het project is ingebed in de directie Informatiebeleid. Daar is ook capaciteit beschikbaar voor begeleiding;
 • Voor afstemming intern kan gebruik gemaakt worden van een aantal reeds bestaande contactpersonen en bestaande overleggen (oa. CIO-raad, i-directeurenoverleg). Er dient nog wel een klankbordgroep ingericht te worden. Stuurgroep bestaat uit het MT van de directie Informatiebeleid.
 • Voor afstemming met het zorgveld wordt kan gebruik gemaakt worden van de contacten die VWS heeft ikv Informatieberaad.

Beschrijving van gevraagde:

Deze projectleider heeft aantoonbaar ervaring met :

 • - met organisatie overstijgende veranderprocessen, programma- en batenmanagement
 • - digitalisering, standaardisatie, implementatie in ketens en domeinen
 • - en kennis van  het zorgdomein
 • - heeft aantoonbaar ervaring met (beleids-)vraagstukken  op het gebied van (technische ) infrastructuren en is in staat inhoudelijke vraagstukken te herleiden tot essentiele politiek/ bestuurlijke keuzes;
 • - heeft ervaring met informatiebeleid en bestuurlijk gevoelige advisering en heeft zelf s aantoonbaar ervaren in het uitwerken en -schrijven van bestuurlijke adviezen en rapportages.

Op te leveren eindproduct(en activiteiten):

1. Opstellen en uitvoeren van een projectplan, waarin ondermeer aandacht voor

 1. o    Gedeeld beeld van de gewenste zorg-infrastructuur inclusief zorgbrede kaders
 2. o    Proces om te komen tot:
 • - 0-meting: compleet overzicht van stand van zaken in de sectoren (Cure, Care, etc.) en in de regio’s. Dit omvat de voorzieningen, waaronder registraties, relevante standaarden, de relaties met rijk, sociaal domein en EU, de verantwoordelijke bestuurlijke tafel, de adoptie, (stand van) financiering, beheer;
 • - voorstel voor het monitoren van de ontwikkelingen na de 0-meting;
 • - Identificatie van infra-behoeften per domein of sector, gebaseerd op de outcomedoelen. Programma’s als VIPP, Medmij en ‘Registratie aan de bron’ dragen bij aan het identificeren van de behoeften.
 • - Voorstellen voor het generieker maken van bestaande onderdelen van de infrastructuur, inclusief standaarden (zorgbreed, boven- of intrasectoraal, per keten of groep van organisaties, zie onder);
 • - Voorstellen voor versterking van implementatiekracht, inclusief leveranciersmanagement;
 • - Proces en organisatie voor bewaking van interoperabiliteit, portabiliteit etc.;
 • - Voorstel voor de governance, waaronder beheer, (door)ontwikkeling van en communicatie over standaarden.

2. Voorstel voor financiering.

Profiel

 • Resultaatgericht;
 • Verbinder en ervaring met netwerkorganisaties;
 • Omgevingssensitief
 • Ondernemend;
 • Ervaring met informatiebeleid en bestuurlijk gevoelige advisering;
 • Kennis van, en ervaring in, het zorgdomein;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Eisen en Wensen

Eisen

 1. Relevant WO denk- en werkniveau;
 2. Relevante ervaring met/in publieke sector;
 3. Ervaring in  het zorgdomein;
 4. Beschikbaar per  direct


Wensen

 

Ervaring met organisatie overstijgende veranderprocessen, programma- en batenmanagement

20 %

 • Bij ervaring < 1 jaar: niet aangetoond: geen punten
 • Bij ervaring ≥ 1 jaar en < 3 jaar: 6 punten
 • Bij ervaring ≥ 3 jaar: 10 punten

 

Communicatieve vaardigheden (gewend om op beleids- en bestuursniveau te communiceren) en heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

10 %

 • Bij ervaring < 2 jaar: niet aangetoond: geen punten
 • Bij ervaring ≥ 2 jaar en < 5 jaar: 6 punten
 • Bij ervaring ≥ 5 jaar: 10 punten

 

Ervaring met informatiebeleid en bestuurlijk gevoelige advisering.

20%

 • Bij ervaring < 1 jaar: niet aangetoond: geen punten
 • Bij ervaring ≥ 1 jaar en < 3 jaar: 6 punten
 • Bij ervaring ≥ 3 jaar: 10 punten

 

Ervaring op het gebied van digitalisering, standaardisatie, implementatie in ketens en domeinen.

15%

 • Bij ervaring < 1 jaar: niet aangetoond: geen punten
 • Bij ervaring ≥ 1 jaar en < 3 jaar: 6 punten
 • Bij ervaring ≥ 3 jaar: 10 punten

 

Kennis van het zorgdomein.

20%

 • Bij ervaring < 1 jaar: niet aangetoond: geen punten
 • Bij ervaring ≥ 1 jaar en < 3 jaar: 6 punten
 • Bij ervaring ≥ 3 jaar: 10 punten

 

Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

 15%